Assessment: kwaliteitszorg een stap verder brengen

Wij hebben assessmentprogramma’s ontwikkeld die er op gericht zijn de kwaliteitszorg van onze aangesloten zorgorganisaties steeds een stap verder te brengen. Iedere assessment, certificering of accreditering, richt zich hiervoor op de werking van de kwaliteitszorg in de praktijk. En vertrekt altijd vanuit onze bedoeling: continu verbeteren van veilige, verantwoorde zorg. Wij gebruiken hiervoor het internationale Qmentum Global normenkader van onze partner Health Standards Organization (HSO).

Onze werkwijze.

Wij sluiten aan bij jouw organisatie en jullie visie op kwaliteit van zorg. Geen start- of eindpunt is hetzelfde. Met elkaar stippelen wij de route uit die het beste past bij de ontwikkelingsfase van jouw organisatie. Geen ‘one size fits all’ benadering, maar maatwerk mét behoud van de waardevastheid van een onafhankelijke externe toetsing. 

Eén van onze senior adviseurs is jouw vaste aanspreekpunt. Jullie gaan samen aan de slag met het plan hoe je het kwaliteitsmanagement vormgeeft, je continu verbeteren inbedt en je voorbereidt op het assessment. Zo helpen wij je steeds een stap verder om je kwaliteitsambities te realiseren.

Lees meer

Ons aanbod op maat

Proefaudit

Wil je weten in welke fase van kwaliteitsontwikkeling je organisatie zich bevindt of ervaren hoe een assessment van ons verloopt? Doe een proefaudit.

Lees meer

Informatiebeveiliging

Zorg ervoor dat je voldoet aan de normen voor informatiebeveiliging (NEN7510). En laat dit aansluiten bij je bestaande kwaliteitsmanagement.

Lees meer

Opstapassessment

Wil je praktisch beginnen met kwaliteitszorg? Richt stap voor stap je kwaliteitsmanagement in en leer hoe je een stevig fundament opbouwt en borgt.

Lees meer

Overstapassessment

Al gecertificeerd, bijvoorbeeld HKZ of ISO? Maak de overstap naar ons om je kwaliteitszorg door te ontwikkelen naar een volgend niveau.

Lees meer

Continu Verbeterprogramma

Focus op continu verbeteren: wat gaat er al goed en waar kun je verder verbeteren? Hoe inspireer je om samen te leren en te innoveren?

Lees meer

Instellingsbrede accreditatie

Focus op borging: waar sta je op gebied van kwaliteit en veiligheid? Doorloop alle stappen van je PDCA-cyclus. Wat gaat goed en waaraan kun je werken?

Lees meer

Deelaccreditatie

Ga eerst met een deel van je organisatie op een enthousiasmerende, gedragen manier met duurzame kwaliteitszorg aan de slag. En neem dan de volgende stap.

Lees meer

Dialyseaccreditatie

Stichting Nefrovisie toetst de vakinhoudelijke kwaliteit van de zorg en wij het kwaliteitsmanagementsysteem van het dialysecentrum.

Lees meer

Peer review.

Externe toetsing van de zorg vraagt om kennis van de zorg. Onze externe toetsen baseren wij daarom volledig op peer review. Jouw organisatie krijgt bezoek van auditoren die zelf werkzaam zijn in jouw specifieke sector. Zij kennen de lokale zorgcontext en dus jouw uitdagingen, want zij staan er zelf ook voor. Vanuit een positieve dialoog gaan zij het gesprek aan; waar is een zorgprofessional trots op en waar ziet hij/zij verbeterkansen? Zo wordt een veilige en stimulerende omgeving gecreëerd.

Lees meer

Waarderend auditen.

Waarderend auditen is een basishouding. Een manier van luisteren, kijken en doen die uitgaat van de kracht van positieve psychologie. Vanuit een positieve dialoog en de motivatie die zorgprofessionals hebben om de best mogelijke zorg te verlenen, creëren onze peer auditoren een veilige en stimulerende omgeving. Een omgeving van waaruit zij met zorgprofessionals en cliënten spreken over wat er goed gaat en waar je nog kan verbeteren.

Klik om afbeelding te downloaden

Meer weten.

Onze begeleiding, toetsing en training doen wij op maat. De investering hiervoor hangt samen met onder andere de grootte en de complexiteit van jouw zorgorganisatie. Wil je ook samen met ons betekenisvolle stappen zetten om de kwaliteit en veiligheid in je organisatie te verbeteren? Wij vertellen je graag meer.