Assessment: maatwerk voor iedere organisatie

Assessments zijn een serie van praktijktoetsen. Deze zijn actueel, doelgericht en passend bij de situatie van je organisatie. De assessments sluiten aan bij je eigen kwaliteitszorg. Door op deze manier de organisatie onder de loep te nemen, krijg je inzicht in wat er precies gebeurt, wat uitstekend gaat en wat er beter kan. En hoe je hieraan kunt werken. Zo zorg je ervoor dat je organisatie alles uit zichzelf haalt. En steeds beter kan worden.

Assessments op maat; ons aanbod

Bouwen van fundament

Onze twee startmodellen zijn praktijkgerichte methoden. Deze helpen je om stap voor stap het kwaliteitsmanagement in te richten.

Lees meer

Borgen en verbinden

Tijdens het standaard assessment bouwen we verder op het fundament van kwaliteitszorg. Samen brengen we in kaart waar je staat.

Lees meer

Steeds beter worden

Met sequential assessments versterk je continue verbetering. Wij kijken naar hoe je vasthoudt wat gerealiseerd is. En ook hoe je leert en innoveert.

Lees meer

Een sterk netwerk

Steeds meer zorgorganisaties werken samen voor betere zorg. Met onze netwerkassessments bekijken we hoe die zorg op elkaar is afgestemd.

Lees meer

Controle voor vergunning niet-dringend liggend ziekenvervoer Vlaanderen.

Niet-dringend liggend ziekenvervoer (NDLZ) is vervoer waarbij er een medische indicatie is om een patiënt (in niet-medisch acute toestand) onder begeleiding van een ambulancier, liggend te vervoeren. Dit vervoer wordt uitgevoerd door een ziekenwagendienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer. Vanaf juli 2021 mag dat alleen nog door ziekenwagendiensten die daarvoor een vergunning van de overheid hebben. Qualicor Europe is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid als gemachtigde controle-organisatie. Dat betekent dat Vlaamse aanbieders van niet-dringend liggend ziekenvervoer assessments door ons kunnen laten uitvoeren om te toetsen of zij voldoen aan de kwaliteitseisen om een vergunning te verkrijgen. Zo worden we samen beter!

Neem voor meer informatie contact op met Dimitri Dewaele door een email te sturen naar dewaele@qualicor.eu

Ambulance4
Wij zijn opgericht door mensen in de zorg voor mensen in de zorg. Wij werken non-profit.

Wij zijn opgericht door mensen in de zorg voor mensen in de zorg. Wij werken non-profit.

Wij combineren internationale kennis van kwaliteitsverbetering met lokale kennis van de sector.

Wij combineren internationale kennis van kwaliteitsverbetering met lokale kennis van de sector.

Qmentum Global standaarden zijn wetenschappelijk onderbouwd en erkend door de ISQua.

Qmentum Global standaarden zijn wetenschappelijk onderbouwd en erkend door de ISQua.

Onze visie op Assessments.

Kwaliteit is geen toeval! Kwaliteit vraagt om een intelligent systeem. Zodat mensen iedere dag de juiste dingen op de juiste momenten en de juiste plaats doen. De gezondheidszorg kent een hoge mate van complexiteit en risico’s. Dan is het extra belangrijk om veiligheid en kwaliteit in de dagelijkse zorgpraktijk in te bouwen. En hier steeds beter in te worden. Zodat mensen erop kunnen vertrouwen dat zorg goed en veilig georganiseerd is. Onze assessments stimuleren het bouwen van een stevig fundament. Een basis waar je op terug kunt vallen en die het mogelijk maakt om door te groeien.

Tijdens een assessment toetsen we dit fundament. En we kijken naar de verbeterkracht binnen je organisatie. We gebruiken hiervoor het allerbeste en internationale normenkader van onze partner Health Standard Organization (HSO): Qmentum Global.

De assessmentprogramma’s van Qualicor Europe zijn altijd gericht op Continu Verbeteren binnen de realiteit van jouw organisatie. Dat is fundamenteel anders dan Achteraf Verantwoorden. Assessments zijn geen doel op zich. Ze zijn een middel om steeds beter te worden. Want samen zien we meer.

 

Logo Isqua (1)

Hoe ziet externe toetsing eruit.

Hoe een assessment eruitziet, is afhankelijk van het type traject dat je kiest. Geen start- of eindpunt is hetzelfde. Die bepalen we samen. Een van onze senior adviseurs begeleidt je vanaf de start door iedere fase van de assessmentcyclus. Je kunt bij hem of haar terecht met je vragen.

Zorg is mensenwerk. We sluiten voor ieder traject daarom aan bij jouw organisatie en jullie kwaliteitssysteem. Samen stippelen we de route uit die het best past bij de ontwikkelingsfase van jouw organisatie. Of je nu net begint met nadenken over kwaliteit en veiligheid of dat je al in de fase zit van continu verbeteren van je kwaliteit. Voor iedere fase die jouw organisatie doorloopt, hebben we een passend aanbod. Zo helpen we je steeds een stap verder om je kwaliteitsambities te realiseren.

Meten en verbeteren

De eerste fase start met meten. Dat kan met een zelfevaluatie, waarvoor onze normenkaders een solide basis bieden. Hierdoor wordt het verbeterpotentieel integraal en snel zichtbaar. Ook bekijken we in hoeverre iedereen betrokken is bij de kwaliteit en veiligheid binnen jouw organisatie. Als instelling ken je je hoog-risico afdelingen of processen. Daar heb je beheersmaatregelen getroffen.

Vanuit het meten kun je het verbeteren heel gericht opstarten. De ingezette verbeteracties toets je door gebruik te maken van interne toetsing. Dat kan bijvoorbeeld door een interne audit maar ook een veiligheidsronde of een patient journey of door een FRAM (Functional Resonance Analysis Method) toe te passen.

Het assessmentbezoek

Ons assessmentbezoek is hybride en gebeurt op basis van gerechtvaardigd vertrouwen. Voorafgaand aan een assessment verklaar je aantoonbaar te voldoen aan een aantal van de criteria. Je hoeft daar geen extra documenten voor op te sturen. Wij gaan ervan uit dat je de criteria zelf in je interne toetsing en kwaliteitswerking hebt opgenomen. Wel is het mogelijk dat we steekproeven hierop doen tijdens het auditbezoek.

Daarnaast nemen we voorafgaand aan het assessment digitale interviews af. Denk hierbij aan gesprekken met commissies, de raad van bestuur, medische staf en management.

Op die manier kunnen de auditoren zich tijdens het assessmentbezoek aan jouw instelling volledig concentreren op de tracers. Onze auditoren zijn altijd zelf ook werkzaam in de gezondheidszorg en kennen daarom de lokale context goed. Tijdens de tracers toetsen de auditoren de processen en werkwijzen binnen jouw organisatie in de geest van onze norm. Vier vragen staan daarbij voor ons steeds centraal: Heeft de organisatie de risico’s in beeld? Hoe is de veiligheid geborgd? Zijn de werkwijzen praktisch en uitvoerbaar? En hoe leren mensen binnen de organisatie?

Na afloop van het assessmentbezoek ontvang je een beknopte en heldere evaluatie waarmee je meteen aan de slag kunt.

Borgen

In deze fase ondersteunen we je bij het borgen van je kwaliteits- en veiligheidsbeleid met als doel dat de kwaliteit van de zorg steeds beter wordt en jullie je accreditatiestatus kunnen behouden bij een volgend assessmentbezoek.

Qqcyclus

Investeer in kwaliteit.

De assessments door Qualicor Europe gebeuren op maat. De kosten hangen samen met onder andere de grootte en de complexiteit van jouw zorginstelling. Wil je ook samen met ons betekenisvolle stappen zetten om de kwaliteit en veiligheid in je organisatie te verbeteren? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer.

Klik om afbeelding te downloaden

Meer weten.

Wil je meer weten over onze assessments of heb je vragen? Vul je gegevens hiernaast in. Dan nemen wij contact met je op.