Onze ambities.

Om duurzame kwaliteitsgroei in de zorg te borgen, richten wij ons op drie ambities:

1. Wij zijn de kwaliteitsinspirator van de zorg.

Kwaliteit in de zorg is met recht een multidimensionaal begrip. Wij helpen onze zorgorganisaties dit begrip te laden in hun specifieke context, de basis altijd op orde te hebben en vorm te geven aan kwaliteit van de toekomst. Hiervoor hebben wij de eerste ambitie van kwaliteitsinspirator vertaald naar drie doelstellingen.

 1. Veilige, verantwoorde zorg
  Kwaliteit is geen toeval. Daarom blijft de basis van waaruit wij vertrekken, het invullen van de basisvoorwaarde van kwaliteit: veilig en verantwoord organiseren van zorg.
 1. Persoonsgerichte, geïntegreerde zorg
  Zorg is mensenwerk. Wij helpen bij het systematisch inrichten van persoonsgerichte zorg, met de zorgverlener in de lead als partner van de zorgvrager. Zodat zorgverleners in staat worden gesteld iedere dag de best mogelijke zorg te leveren vanuit de behoeften van de zorgvrager. En omdat zorg steeds vaker wordt georganiseerd in netwerkverbanden en digitale omgevingen, helpen wij ook hier kwaliteit en veiligheid te borgen en te verbeteren.

 2. Transparantie in zorg: aantoonbaar beter
  Samen beter worden, betekent samen bespreken van outcomes. Wij helpen zorgorganisaties met outcome gestuurd werken en leren, waarbij verbeteringen worden ingezet en opgevolgd op basis van uitkomstindicatoren en ervaringen van zorgvragers en zorgverleners.

2. Wij stimuleren zorgorganisaties hun verbeterkracht te vergroten.

Kwaliteit verbeteren heeft een ondersteunend kwaliteitssysteem nodig dat werkt in de dagelijkse praktijk. Want daar wordt kwaliteit gemaakt en dus ook verbeterd, en daar wordt samen geleerd. Wij helpen onze partners het proces van kwaliteitsverbetering continu te doorlopen. Om bij te dragen aan het vergroten van hun verbeterkracht, hebben wij drie doelstellingen gedefinieerd.

 1. Maturiteit kwaliteitssysteem
  Wij stimuleren zorgorganisaties hun integrale kwaliteitssystemen op te bouwen, te onderhouden en door te ontwikkelen. Hiervoor sluiten wij aan bij de realiteit en maturiteit van het kwaliteitssysteem en helpen zorgorganisaties een volgende stap te zetten.

 2. Balans systeem- en leefwereld
  Wij stimuleren zorgorganisaties om hun kwaliteitssysteem steeds kritisch te evalueren op bruikbaarheid en beleving in de dagelijkse praktijk. Zodat het systeem, conform de bedoeling, ondersteunend werkt in de praktijk. Daar waar mensen kwaliteit leveren en verbeteren (leefwereld). 

 3. Lerende organisatie (respons-ability)
  Wij stimuleren zorgorganisaties een cultuur van veiligheid en vertrouwen te ontwikkelen, waarin samen wordt geleerd en waar ruimte is voor scholing, ontwikkeling en initiatief. Zodat eigenaarschap en betrokkenheid van zorgprofessionals bij kwaliteit worden vergroot.

3. Wij zorgen voor een toonaangevende onafhankelijke externe toets.

Externe toetsing is een objectieve spiegel die sterke punten en blinde vlekken laat zien. Zo brengen wij de werking van integrale kwaliteitszorg in de praktijk in beeld. Zodat onze partners zien waar zij staan en hoe en wat nodig is voor een volgende stap op weg naar het realiseren van de eigen kwaliteitsambities. Dit doen wij onafhankelijk en met inhoudsdeskundige auditoren. Om continu te zorgen voor meerwaarde voor onze zorgorganisaties, richten wij ons op drie doelstellingen:

 1. Trots groeien
  Wij ontwikkelen, in co-creatie met onze partners, een aanbod binnen Qualicor Assessments en Qualicor Academy. Passend bij de behoeften van de zorgvrager, zorgsector en zorgorganisatie. Prikkelend om continu te blijven ontwikkelen. En innovatief in de wereld van externe toetsing.
 1. Klaar voor morgen
  Kwaliteitszorg gaat over de grenzen van teams en zorgorganisaties heen. Om bij te kunnen dragen aan het versterken van kwaliteit over die volle breedte, zorgen wij voor een aanbod voor alle sectoren in de zorg en voor nieuwe zorgvormen. Zo zijn wij voorbereid op de digitale revolutie in de gezondheidszorg.
 1. Werken vanuit de bedoeling
  Mensen zorgen voor het verschil. Daarom begeleiden, toetsen en trainen wij vanuit de bedoeling van de normen. Vanuit de bedoeling helpen wij onze zorgorganisaties te concretiseren hoe kwaliteit er uit ziet en wat zij hiervoor organiseren. Vanuit de bedoeling gebruiken onze auditoren het normenkader om de werking van kwaliteitszorg in de praktijk in beeld te krijgen.

Meer weten.

Wil je weten hoe de ambities van Qualicor Europe van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jouw zorgorganisatie? Vul dan je gegevens in. Wij nemen dan snel contact met je op.