Ons DNA: opgericht voor en door de zorg.

1989: Proefproject Accreditatie (PACE)
De historie van Qualicor Europe begint in 1989 als Stichting Proefproject Accreditatie (PACE). De Nederlandse ziekenhuizen starten met accreditatie om borging en verbetering van kwaliteit en veiligheid collectief naar een hoger niveau te brengen. De audits zijn op basis van ‘peer review’.

1999: Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)
In 1999 richten de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ), nu de Nederlandse Federatie van Universitaire centra (NFU), de Landelijke Specialisten Vereniging met de Orde van Medisch Specialisten (LSV/Orde), nu gefuseerd in de Federatie Medisch Specialisten (FMS), samen met Stichting PACE de Stichting NIAZ op. Het NIAZ werkt zonder winstoogmerk. In deze periode accrediteert de International Society for Quality in Healthcare (ISQua) onze organisatie, de auditorentraining en de standaarden die wij gebruiken.

2020: Qualicor Europe
In 2020 wordt de naam NIAZ verlaten en start Qualicor Europe. Een nieuwe naam die staat voor kwaliteit (‘Quali’) met het hart (‘cor’ in het Latijn) in de zorg en die het startpunt markeert van deze strategie. Qualicor Europe is als onafhankelijke, internationaal erkende toetsingsorganisatie en kennisinstituut werkzaam voor alle sectoren binnen de zorg in Europa, primair het Nederlands taalgebied.

Ons groeipad: van systeemwereld naar leefwereld.

In 1989 zijn de eerste versies van de standaarden ontwikkeld, geïnspireerd op het Canadese accreditatiestelsel. Dit omdat zowel het gezondheidszorgstelsel als het accreditatiestelsel van Canada veel overeenkomsten vertoonde met onze lokale situatie.

In 2004 publiceert het NIAZ de Kwaliteitsnorm Zorginstelling, gebaseerd op het EFQM-model. Hierdoor werden de standaarden expliciet gekoppeld aan een integraal model voor evaluatie, ontwikkeling en sturing van organisaties. Kenmerk van deze fase is een uitgeschreven kwaliteitsbeleid (work-as-imagined). Procedures zijn opgesteld, kwaliteit wordt integraal benaderd en de PDCA-cyclus wordt ingeregeld.

In 2013 neemt het NIAZ het normenkader Qmentum van de Health Standards Organization in gebruik. Een internationaal en wetenschappelijk onderbouwd programma gebaseerd op
‘globally developed, locally relevant’. De kwaliteitswerking in de praktijk (work-as-done) staat
vanaf nu centraal via traceraudits en het principe ‘tell me, show me’.

In 2019 wordt de opvolger Qmentum Global geïntroduceerd. Persoonsgerichte zorg komt centraal te staan. De auditoren kijken naar de inbreng van de zorgvrager in alle aspecten van de zorgverlening (work-as-experienced).

In 2021 starten de auditoren met het waarderend auditen en toetsen naar de bedoeling van de norm. De audit vindt plaats vanuit de leefwereld van de zorgprofessionals. Ook kunnen zorgorganisaties, naast het niveau goud, nu op het niveau platina worden geaccrediteerd en
vanaf 2022 op het niveau diamant.