Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het beleid en het bestuur van Qualicor Europe. Ze zorgt ervoor dat het bestuur zijn missie en visie realiseert. En dat iedereen erop kan vertrouwen dat zorginstellingen met een accreditatie van Qualicor Europe hun huis op orde hebben. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet in dienst van Qualicor Europe, maar nemen deel op persoonlijke titel. Zo houden zij transparant toezicht.

Onze leden.

v.l.n.r. Guy Peeters - voorzitter, Margot Cloet, Wim Bijl, Ilse van Stijn en Kristof Eeckloo.

Rvt 08032021