Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuur en op het beleid van het bestuur. Dit omvat onder andere de strategische doelen om de missie en visie te kunnen realiseren, de risico’s die hieraan verbonden zijn en de voortgang in de resultatenontwikkeling. De Raad houdt daarbij rekening met alle stakeholders van Qualicor Europe.

Prioriteiten 2024.

Om goed toezicht te kunnen houden, stelt de Raad van Toezicht jaarlijks vast wat haar prioriteiten zijn in de realisatie van de strategie. Voor 2024 zijn dit:

  1. Bestendigen van de ingezette strategie, conform het Strategisch beleidsplan 2022-2025.
  2. Versterken van toekomstbestendige duurzame samenwerkingsrelaties, die bijdragen aan de realisatie van de missie en visie van Qualicor Europe.

De Raad van Toezicht wil transparant en aanspreekbaar zijn en legt daartoe verantwoording af in het jaarverslag.

Leden.

De leden van de Raad van Toezicht zijn niet in dienst van Qualicor Europe, zij nemen deel op persoonlijke titel en zijn geselecteerd op complementaire specifieke expertise en kwaliteiten om goed toezicht te kunnen houden. Zij maken gebruik van meerdere bronnen van informatie.

Ilse van Stijn

voorzitter

Henk Gerla

lid

Kristof Eeckloo

lid

Margot Cloet

lid