Instellingsbrede accreditatie

In dit programma ligt de focus op borging. Samen brengen wij in kaart waar je staat op gebied van kwaliteit en veiligheid. Wij lopen langs alle stappen van jouw PDCA-cyclus. Zo krijg je inzicht in wat uitstekend gaat en wat er beter kan. En hoe je hieraan kunt werken.

Stevig kwaliteitsfundament.

Eén van onze senior adviseurs is jouw vaste aanspreekpunt. Jullie gaan samen aan de slag met het plan hoe je kwaliteitsmanagement vormgeeft, continu verbeteren inbedt en je organisatie voorbereidt op het assessment.

Het behalen van een instellingsbrede accreditatie is geen doel op zich, maar een middel om het fundament waarop mensen vertrouwen, goed te organiseren. Zo krijg je zicht op wat er goed gaat en wat nog beter kan. Dat kwaliteitsfundament geeft jouw organisatie een stevige basis waarop je kunt terugvallen en door groeien. Tijdens de audit testen wij de stevigheid van deze basis.

Assessmentbezoek.

Ons auditteam komt iedere vier jaar bij je langs voor een uitgebreid assessmentbezoek. Wij kijken dan naar de integrale kwaliteit van je organisatie door gebruik te maken van het volledige internationale Qmentum Global normenkader. Vier vragen staan steeds centraal: ‘Heeft je organisatie de risico’s in beeld?’, ‘Hoe is de veiligheid geborgd?’, ‘Zijn je werkwijzen praktisch en uitvoerbaar?’ en ‘Hoe leert men binnen de organisatie?’.

Klik om afbeelding te downloaden

Borging en beter worden.

Na de audit ontvang je een auditverslag waarmee je direct aan de slag kunt. En er volgt een accreditatiebesluit. Als dit besluit positief is, dan heeft je organisatie een accreditatiestatus voor vier jaar op niveau Gold, Platinum of Diamond.

In de fase na de audit ondersteunen wij je bij het borgen van je kwaliteits- en veiligheidsbeleid met als doel dat de kwaliteit van de zorg steeds beter wordt. Wij ondersteunen deze fase door een voortgangsrapportage die je als zorgorganisatie aanlevert in jouw eigen format, passend bij jouw eigen kwaliteitsmanagement. Uit deze voortgangsrapportage blijkt welke vooruitgang je hebt geboekt.

Sluit aan op je strategische doelen en interne kwaliteitswerking

Sluit aan op je strategische doelen en interne kwaliteitswerking

Eén senior adviseur als vast aanspreekpunt en sparringpartner

Eén senior adviseur als vast aanspreekpunt en sparringpartner

Peer review: auditoren met kennis en ervaringen in jouw sector

Peer review: auditoren met kennis en ervaringen in jouw sector

Peer review op waarderende wijze.

Externe toetsing van de zorg vraagt om kennis van de zorg. Onze externe toetsen baseren wij daarom volledig op peer review. Jouw organisatie krijgt bezoek van auditoren die zelf werkzaam zijn in jouw specifieke sector. Zij kennen de lokale zorgcontext en dus jouw uitdagingen, want zij staan er zelf ook voor. Vanuit een positieve dialoog gaan zij het gesprek aan; waar is een zorgprofessional trots op en waar ziet hij/zij verbeterkansen? Zo wordt een veilige en stimulerende omgeving gecreëerd.

Slim toetsen.

Wij kunnen het certificeringstraject informatiebeveiliging in de Zorg (NEN7510) en de accreditatie van je dialysecentrum/-afdeling aanbieden als integraal onderdeel van dit assessmentprogramma. Wij kijken graag met jou naar de mogelijkheden.

Klik om afbeelding te downloaden

Meer weten.

Wil je meer weten over onze assessmentprogramma's of heb je vragen? Vul je gegevens hiernaast in. Dan nemen wij contact met je op.