Ons toetsingskader

In onze programma’s gebruiken wij het persoonsgericht en internationaal Qmentum Global normenkader van de Health Standards Organization (HSO). Een praktijkgericht instrument en geaccrediteerd kader met persoonsgerichte zorg als basis. Dat wil zeggen dat het uitgaat van de professional in de lead als partner van de cliënt, met specifieke, relevante kwaliteits- en veiligheidsthema’s voor alle zorgsectoren en -vormen.

Qmentum Global.

Qmentum Global biedt zorgorganisaties een structuur en instrumenten om de eigen organisatie aan een objectief, evidence-based kader te toetsen. Wij gebruiken de normen als een handvat om inzicht te geven hoe je samen werkt aan het borgen en verbeteren van goede en veilige zorg. De normen fungeren als een interactieve geheugensteun om gestructureerd het goede gesprek over kwaliteit te voeren.

Klik om afbeelding te downloaden

Onderzoek en ervaring.

Het normenkader is ontwikkeld op basis van uitgebreid onderzoek en ervaringen op het gebied van kwaliteitszorg en externe toetsing in de gezondheidszorg. Het uitgangspunt van het programma is dat kwaliteitsverbetering tot stand komt door kennisoverdracht en draagvlak in zorgorganisaties. Dit betekent dat medewerkers uit alle onderdelen van een organisatie betrokken zijn bij kwaliteitsverbetering en het evaluatieproces. Het gaat dus zowel om bestuurders, artsen, verpleegkundigen, staffunctionarissen, medewerkers van ondersteunende diensten, managers en verzorgenden.

 

Kwaliteitslabels accreditatie

Binnen accreditatie kan een zorgorganisatie drie kwaliteitslabels behalen: Gold, Platinum en Diamond. Op die manier bieden wij een stapsgewijze methode om je kwaliteitssysteem continu te verbeteren.

Gold.

Een zorgorganisaties voldoet aantoonbaar aan de basisvoorwaarde van veilige en verantwoorde zorg. De basisstructuren en -processen die verband houden met de fundamentele elementen van kwaliteits- en veiligheidsverbetering zijn geborgd.

Klik om afbeelding te downloaden

Platinum.

De zorgorganisatie bouwt door op niveau Gold en legt de nadruk op het door ontwikkelen van persoonsgerichte zorg door de hele organisatie heen. De cliënt en, waar dat kan, ook zijn familie wordt nauw betrokken bij alle aspecten van de zorgverlening.

Klik om afbeelding te downloaden

Diamond.

De zorgorganisatie richt zich op aantoonbaar verbeteren. De nadruk ligt op het borgen en verbeteren van kwaliteit door het continu evalueren van resultaten, gebruikmakend van praktijkervaring en best practices. En door het vergelijken van eigen resultaten met die van collega-zorgorganisaties.

Klik om afbeelding te downloaden