Accrediteren: bouwen, borgen en blijvend verbeteren

Kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda in je organisatie. Zorgprofessionals, leidinggevenden en andere collega’s reflecteren en leren samen met elkaar: wat gaat goed en wat kan er nog beter? Samen hebben jullie een stevig kwaliteitsfundament gebouwd waarop je organisatie kan terugvallen en doorgroeien. Wij weten dat zorgorganisaties en zorgprofessionals iedere dag de beste zorg willen leveren. En dat een externe blik je scherp houdt. Accreditatie is geen doel, maar een proces dat je met elkaar doorloopt, waarbij je nieuwsgierig in een objectieve spiegel kijkt om je sterke punten en verbeterpotentieel zichtbaar te maken.

Ons aanbod op maat

Continu Verbeterprogramma

Focus op continu verbeteren: wat gaat er al goed en waar kun je verder verbeteren? Hoe inspireer je om samen te leren en te innoveren?

Lees meer

Instellingsbrede accreditatie

Focus op borging: waar sta je op gebied van kwaliteit en veiligheid? Doorloop alle stappen van je PDCA-cyclus. Wat gaat goed en waaraan kun je werken?

Lees meer

Deelaccreditatie

Ga eerst met een deel van je organisatie op een enthousiasmerende, gedragen manier met duurzame kwaliteitszorg aan de slag. En neem dan de volgende stap.

Lees meer

Proefaudit

Wil je weten in welke fase van kwaliteitsontwikkeling je organisatie zich bevindt of ervaren hoe een assessment van ons verloopt? Doe een proefaudit.

Lees meer

Onze werkwijze.

Wij begrijpen dat iedere sector, organisatie en afdeling anders is. Daarom maken wij continu de vertaalslag naar de specifieke context van jouw organisatie. Jullie eigen kwaliteitsstructuur en -beleid is leidend en wordt ingezet om de kwaliteit van zorg voortdurend te verbeteren. Wij reflecteren hoe jullie visie op kwaliteit van zorg in jullie organisatie leeft. Zo zorgen wij er voor dat onze programma’s bijdragen aan een gedragen, goed functionerend kwaliteitsbeleid in jouw organisatie. Geen ‘one size fits all’ benadering, maar maatwerk mét behoud van de waardevastheid van een onafhankelijke externe toetsing met internationaal toonaangevende standaarden. 

Waarderend auditen.

Waarderend auditen is een basishouding. Een manier van luisteren, kijken en doen die uitgaat van de kracht van positieve psychologie. Vanuit een positieve dialoog en de motivatie die zorgprofessionals hebben om de best mogelijke zorg te verlenen, creëren onze peer auditoren een veilige en stimulerende omgeving. Een omgeving van waaruit zij met zorgprofessionals en cliënten spreken over wat er goed gaat en waar je nog kan verbeteren.

Klik om afbeelding te downloaden

Internationaal erkend toetsingskader.

Wij gebruiken het persoonsgerichte en internationale Qmentum Global normenkader; een praktijkgericht instrument en kader. Dit kader heeft persoonsgerichte zorg als basis: de professional in de lead als partner van de cliënt, een stapsgewijze opbouw en specifieke kwaliteits- en veiligheidsthema’s voor alle zorgsectoren en -vormen. Binnen accreditatie kan een zorgorganisatie drie kwaliteitslabels behalen: goud, platina en diamant. Op die manier bieden wij een stapsgewijze methode om je kwaliteitssysteem continu te verbeteren.

Lees meer

Meer weten.

Wil je meer weten over onze assessmentprogramma's of heb je vragen? Vul je gegevens hiernaast in. Dan nemen wij contact met je op.