Aanpak in verschillende zorgsectoren

Zorg is mensenwerk. Werken aan kwaliteit en verbeterkracht is daarom voor iedere instelling, in iedere zorgsector, verschillend. Dat vraagt om maatwerk voor assessments en trainingen. Bij Qualicor Europe zijn wij ons bewust van de verschillende behoeften binnen de zorgsectoren. Ons aanbod sluit daarom aan bij de realiteit van je organisatie, in jouw sector. Zo zorgen wij voor het verschil.

Onze partners: aangesloten zorgorganisaties.

Circa 130 zorgorganisaties uit Nederland en Vlaanderen zijn bij ons aangesloten.

Tot onze partners behoren ziekenhuizen (55%), woonzorgcentra (20%), GGZ instellingen (10%), thuisverplegingsorganisaties (4%), radiotherapeutische instituten (4%), zelfstandige behandelklinieken (3%) en revalidatiecentra (3%).

In Nederland bevinden de meeste organisaties zich in de vierde of vijfde accreditatiecyclus. In Vlaanderen hebben de meeste organisaties één accreditatiecyclus doorlopen.

Overzicht zorgorganisaties

Ziekenhuizen.

Ziekenhuizen zijn complexe zorgorganisaties. Het is essentieel dat kwaliteit en veiligheid over de hele breedte goed georganiseerd wordt. Door onze integrale aanpak zorgen we dat we zowel het overzicht houden als dat we de details zien. Ons Qmentum Global programma is modulair. En daardoor geschikt voor ieder ziekenhuis, ongeacht omvang en specialisatie. 

Geestelijke Gezondheidszorg.

Ruim 40% van de mensen krijgt ooit te maken met problemen van psychische aard. Binnen GGZ-instellingen staat de holistische benadering centraal. Zodat zorg op ieder moment betrouwbaar, veilig en op maat is. Familie is een belangrijke partner in de zorg voor cliënten. 16 GGZ-instellingen in Nederland en België werken samen met Qualicor Europe.

Ouderenzorg en thuiszorg.

Het afstemmen van zorg op de wensen van ouderen die thuis wonen of in een verpleegtehuis vraagt heel specifieke vaardigheden. Meer gericht op comfortzorg, wonen, verblijven en beleving. Het bredere netwerk van familie is nauw betrokken bij de kwaliteit van de zorg. Qualicor Europe helpt organisaties in de ouderen- en thuiszorg met het continu verbeteren van deze zorg.

Zelfstandige klinieken.

Zelfstandige klinieken zijn gericht op kwaliteit, snelle service en klantervaring. Hiervoor is een specifiek assessment beschikbaar. Deze dekt het hele spectrum van kwaliteit van veiligheid. Binnen dat assessment is er een extra focus op participatie van patiënten mogelijk. Ook kunnen meerdere locaties binnen één kliniek gefaseerd getoetst worden.

Niet-dringend liggend ziekenvervoer.

Niet-dringend liggend ziekenvervoer Vlaanderen (NDLZ) is vervoer waarbij er een medische indicatie is om een patiënt (in niet-medisch acute toestand) onder begeleiding van een ambulancier, liggend te vervoeren. Dit vervoer wordt uitgevoerd door een ziekenwagendienst voor niet-dringend liggend ziekenvervoer. Vanaf juli 2021 mag dat alleen nog door ziekenwagendiensten die daarvoor een vergunning van de overheid hebben. Qualicor Europe is erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid als gemachtigde controle-organisatie. Dat betekent dat Vlaamse aanbieders van niet-dringend liggend ziekenvervoer assessments door ons kunnen laten uitvoeren om te toetsen of zij voldoen aan de kwaliteitseisen om een vergunning te verkrijgen. Zo worden we samen beter!

Neem voor meer informatie contact op met ons op door een mail te sturen naar info@qualicor.eu

Wij zijn opgericht door mensen in de zorg voor mensen in de zorg. Wij werken non-profit

Wij zijn opgericht door mensen in de zorg voor mensen in de zorg. Wij werken non-profit

Wij combineren internationale kennis van kwaliteitsverbetering met lokale kennis van de sector

Wij combineren internationale kennis van kwaliteitsverbetering met lokale kennis van de sector

Qmentum Global standaarden zijn wetenschappelijk onderbouwd en erkend door de ISQua

Qmentum Global standaarden zijn wetenschappelijk onderbouwd en erkend door de ISQua

Meer weten.

Wil je weten wat Qualicor Europe doet voor jouw zorgorganisatie? Vul dan je gegevens in. Wij nemen dan snel contact met je op.