Qualicor Academy

Onze Academy ondersteunt onze zorgorganisaties bij het werken aan integrale kwaliteitszorg en het vergroten van verbeterkracht en lerend vermogen. Samen met experts van onze zorgorganisaties en onze auditoren zorgen wij voor een passend en praktisch aanbod van begeleiding, trainingen en bijeenkomsten. Ook investeren wij in het ontwikkelen van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Trainingen: praktisch toepasbaar.

‘Beter worden’ gaat het beste als je dat wat je leert meteen kunt toepassen. Wij geloven in een praktijkgerichte benadering. Onze trainingen zijn daarom altijd maatwerk en gericht op de inhoud van je zorgsector en je zorgorganisatie. Je behoeften zijn ons vertrekpunt. Wij werken daarom samen met trainers en experts uit je vakgebied en stellen onze trainingen modulair samen. Zo bieden wij je steeds precies wat je nodig hebt.

Ons trainingsaanbod

Startende kwaliteitsmanager

Wil je alle onderdelen van een integraal kwaliteitssysteem onder de knie krijgen?

Lees meer

Integraal risicomanagement

Krijg risico’s in beeld en help om doelen nog beter en efficiënter te bereiken.

Lees meer

Integraal kwaliteitsmanagement

Continu op zoek naar hoe jij kwaliteit van zorg kan verbeteren?

Lees meer

Intern auditen

Tijd om te leren en reflecteren vanuit de dagdagelijkse praktijk?

Lees meer

Waarderend auditen

Auditen door naast je collega’s te staan en te stimuleren in wat ze goed kunnen.

Lees meer

Succesvol verbeteren

Hoe stimuleer je collega's vanuit hun eigen leefwereld samen continu te verbeteren?

Lees meer

Werken met Qmentum Global

Meer inzicht in het werken met de normen en de bedoeling van Qmentum Global?

Lees meer

Persoonsgerichte zorg

Bijdragen aan zorg, afgestemd op behoeften, wensen en voorkeuren van de cliënt?

Lees meer

Cliëntveiligheid

Hoe creëer je een cliëntveiligheidscultuur en stimuleer je veilig gedrag?

Lees meer
Wat je leert in onze trainingen, is direct toepasbaar in de praktijk

Wat je leert in onze trainingen, is direct toepasbaar in de praktijk

Onze trainingen zijn modulair en op maat voor jouw context en vraag

Onze trainingen zijn modulair en op maat voor jouw context en vraag

Trainers afkomstig uit specifieke zorgsectoren en op de hoogte van actualiteiten binnen jouw context

Trainers afkomstig uit specifieke zorgsectoren en op de hoogte van actualiteiten binnen jouw context

Bijeenkomsten: leren van elkaar.

Wij organiseren jaarlijks meerdere bijeenkomsten met onze zorgorganisaties voor kennisdeling en ter inspiratie om kwaliteitszorg te blijven ontwikkelen. Hier ontmoeten onze zorgorganisaties elkaar om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Afhankelijk van de doelgroep en het thema organiseren wij netwerkbijeenkomsten, webinars, workshops en werkgroepsessies.

Klik om afbeelding te downloaden

Bijdragen aan kennisontwikkeling.

Met onze Academy dragen wij bij aan kennisontwikkeling door samen te werken met onze zorgorganisaties en andere betrokken stakeholders aan het publiceren van white papers en artikelen, het presenteren van nieuwe inzichten op internationale congressen en het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten?.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op om te bespreken welke training bij jou of je organisatie past. Stuur een mail naar academy@qualicor.eu en dan neemt een van onze senior adviseurs contact met je op.

Klik om afbeelding te downloaden