Strategisch beleidsplan 2022-2025.

Samen zien wij meer en komen wij verder. Aan ons strategisch beleidsplan hebben dan ook veel mensen meegewerkt. Wij hebben geluisterd naar de professionals uit onze aangesloten zorgorganisaties, naar onze auditoren en naar andere belanghebbenden, zoals koepelorganisaties, patiëntverenigingen en beroepsverenigingen. Met dit mooie strategische beleidsplan als resultaat. Wij zetten met vertrouwen deze koers uit, waarbij wij samen steeds beter worden.

Strategisch beleidsplan 2022-2025

Jaarbericht 2020.

Wij blikken terug op een historisch jaar in ons jaarbericht 2020. Een jaar waarin wij onze naam veranderden en startten met onze nieuwe assessmentprogramma’s, het waarderend auditen en toetsen in de geest van de norm. Maar bovenal een jaar waarin het coronavirus de hele wereld trof. Wij zijn diep onder de indruk hoe alle zorgorganisaties elke dag weer kwaliteitsvolle zorg leveren.

Jaarbericht 2020