Strategisch beleidsplan 2022-2025.

Samen zien wij meer en komen wij verder. Aan ons strategisch beleidsplan hebben dan ook veel mensen meegewerkt. Wij hebben geluisterd naar de professionals uit onze aangesloten zorgorganisaties, naar onze auditoren en naar andere belanghebbenden, zoals koepelorganisaties, patiëntverenigingen en beroepsverenigingen. Met dit mooie strategische beleidsplan als resultaat. Wij zetten met vertrouwen deze koers uit, waarbij wij samen steeds beter worden.

Strategisch beleidsplan 2022-2025

Jaarbericht 2023.

Het jaar 2023 stond in het teken van veiligheid en veerkracht. Veiligheid, omdat borgen van toegang tot veilige zorg voorrang krijgt nu het zorgsysteem onder steeds grotere druk komt te staan. Veerkracht, omdat zorgteams meer en meer uitgedaagd worden te vernieuwen, te co-innoveren en te digitaliseren.

Wij hebben bij de doorontwikkeling van onze programma’s, in co-creatie met onze auditoren en zorgorganisaties, gewerkt aan hoe je ‘de basis op orde’ in het DNA van je organisatie bouwt en hoe je teams voorbereid op ‘anders werken’ in plaats van harder werken. Wij zijn opgericht voor de zorg door de zorg, dus in ons DNA zit ingebakken om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de behoeften van de zorg.

Dat blijkt ook uit de ervaringen van zorgorganisaties in ons Jaarbericht 2023. En daar zijn wij trots op! Je leest over ons wereldwijde innovatieve Continu Verbeterprogramma met de sequential audits, onze certificeringsaudits Informatiebeveiliging in de Zorg op basis van de Nederlandse NEN7510, initiatieven rond samen slim toetsen en (ont)regelen, samen leren met onze Qualicor Academy. En natuurlijk over de start van onze samenwerking met onze fusiepartner Stichting Perspekt.

Wij blijven inzetten op luisteren met aandacht. Zo zorgen wij samen voor het verschil, vandaag én morgen!

Jaarbericht Qualicor Europe 2023