Strategisch beleidsplan 2022-2025.

Samen zien wij meer en komen wij verder. Aan ons strategisch beleidsplan hebben dan ook veel mensen meegewerkt. Wij hebben geluisterd naar de professionals uit onze aangesloten zorgorganisaties, naar onze auditoren en naar andere belanghebbenden, zoals koepelorganisaties, patiëntverenigingen en beroepsverenigingen. Met dit mooie strategische beleidsplan als resultaat. Wij zetten met vertrouwen deze koers uit, waarbij wij samen steeds beter worden.

Strategisch beleidsplan 2022-2025

Jaarbericht 2021.

Het jaar 2021 was een jaar waarin gelukkig weer veel meer mogelijk was dan het jaar ervoor. De meerderheid van onze aangesloten zorgorganisaties stapte over naar ons nieuwe Continu Verbeterprogramma, wij deden veel ervaring op met waarderend auditen en binnen de Qualicor Academy ontmoetten wij elkaar zowel live als digitaal tijdens opleidingen, trainingen en bijeenkomsten.
 
Maar het was ook een jaar waarin de aanhoudende pandemie het dagelijks leven nog beheerste. De veerkracht van alle zorgprofessionals werd als een ware duursport op de proef gesteld. Het geloof dat persoonsgerichte zorg begint met de professional in de lead kwam steeds prominenter naar boven. De noodzaak om eerst te zorgen voor de mensen die de zorg verlenen. De beste kwaliteit wordt immers geleverd door teams die goed samenwerken.
 
Het jaarbericht laat zien dat wij doorbouwen op het fundament wie wij zijn en voor wie wij zijn: ‘Opgericht voor mensen in de zorg, door mensen in de zorg.' 

Jaarbericht 2021