College Kwaliteitsverklaringen

Het College Kwaliteitsverklaringen (CKV) adviseert de CEO over het toekennen van de accreditatiestatus aan zorgorganisaties.

In totaal bestaat het CKV uit maximaal vijftien leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter. Tot lid van het College Kwaliteitsverklaringen zijn benoembaar de personen die zijn ingeschreven in het auditorenregister van Qualicor Europe, die beschikken over een ruime ervaring met en kennis van externe toetsing en die blijk hebben gegeven van het vermogen tot een gewogen oordeelsvorming.

Het CKV vergadert wekelijks of zo vaak als de behandeling van assessmentrapportages dit noodzakelijk maakt.