Internationale erkenning

Qualicor Europe wil vooroplopen in kennisontwikkeling op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Daarom zijn wij aangesloten bij International Society for Quality in Health Care (ISQua) en Health Standards Organization (HSO).

ISQua.

Onze organisatie, onze auditorentraining en het Qmentum Global normenkader zijn geaccrediteerd door de International Society for Quality in Healthcare (ISQua).

Onze CEO Ellen Joan van Vliet is President-Elect van de International Society for Quality in Health Care (ISQua) en de ISQua External Evaluation Association. Zij is de voorzitter van zowel de ISQua External Evaluation Award Committee als de ISQua Corporate Governance Committee. Ook heeft Qualicor Europe zitting in de ISQua Accreditation Council.

Al onze auditoren hebben het ISQua geaccrediteerde auditor-trainingsprogramma gevolgd. 

 

HSO.

Qualicor Europe is Global Program Partner van de Health Standards Organization (HSO). Wij hebben een overeenkomst met de HSO om het ISQua geaccrediteerde Qmentum Global normenkader te gebruiken.

In 2013 neemt het NIAZ het normenkader Qmentum van de HSO in gebruik. Een internationaal en wetenschappelijk onderbouwd programma gebaseerd op ‘globally developed, locally relevant’. De kwaliteitswerking in de praktijk (work-as-done) staat vanaf nu centraal via traceraudits en het principe ‘tell me, show me’.

In 2019 wordt de opvolger Qmentum Global geïntroduceerd. Persoonsgerichte zorg komt centraal te staan. De auditoren kijken naar de inbreng van de zorgvrager in alle aspecten van de zorgverlening (work-as-experienced).