Continu Verbeterprogramma

In dit programma ligt de focus op een cultuur van continu verbeteren. Wij kijken samen met jou naar wat er al goed gaat binnen jouw organisatie en waar je nog verder kunt verbeteren. Hoe kan je vasthouden wat al eerder is gerealiseerd? En hoe inspireer je om samen te leren en innoveren?

Sequential audits.

Dit programma bestaat uit drie kleinere audits, verdeeld over vijf jaar. Elke twintig maanden vindt er een sequential audit plaats die is ingebed in de kwaliteitscyclus van je zorgorganisatie en aansluit bij actuele thema’s. Wij kijken naar een aantal specifieke normensets van het internationale Qmentum Global normenkader. Op deze manier voorkomen wij dat accreditatie een project wordt.

Klik om afbeelding te downloaden

Uniek aan dit programma.

  • Je hebt inspraak in wat je wanneer toetst, waardoor je het assessment goed kan laten aansluiten op je strategische doelen en interne kwaliteitswerking.
  • Je bepaalt zelf de volgorde van het toetsen van specifieke normensets. Zo kun je in een bepaalde periode de focus leggen op een specifiek onderdeel van de zorg en aansluiten bij de actualiteit in jouw organisatie, regio of sector.
  • Je krijgt meer diepgang doordat tijdens iedere audit slechts een deel van de normensets wordt getoetst.
  • Doordat wij iedere twintig maanden langskomen en je inspraak hebt, biedt het ondersteuning om continu kwaliteitsdenken én -verbeteren bij alle medewerkers te stimuleren en te borgen in de dagelijkse praktijk.
  • Zorgprofessionals hoeven zich niet (veel) voorbereiden. Zij moeten doen wat ze dagelijks doen en goed kunnen, namelijk de beste zorg leveren. Zo geeft de sequential audit een goed beeld van de dagelijkse praktijk.
  • Met de beknopte en heldere evaluatie die je na elke sequential audit ontvangt, kan je meteen praktisch aan de slag om continu verbeteren in je organisatie blijvend te ondersteunen.
  • Als het accreditatiebesluit na alle drie de auditbezoeken positief is, dan heeft je organisatie een accreditatiestatus voor vijf jaar op niveau Gold, Platinum of Diamond.
Sluit aan op je strategische doelen en interne kwaliteitswerking

Sluit aan op je strategische doelen en interne kwaliteitswerking

Eén senior adviseur als vast aanspreekpunt en sparringpartner

Eén senior adviseur als vast aanspreekpunt en sparringpartner

Peer review: auditoren met kennis en ervaringen in jouw sector

Peer review: auditoren met kennis en ervaringen in jouw sector

Onze begeleiding.

Eén van onze senior adviseurs is jouw vaste aanspreekpunt. Jullie gaan samen aan de slag met het plan hoe je kwaliteitsmanagement vormgeeft, continu verbeteren inbedt en je organisatie voorbereidt op het assessment.

Externe toetsing van de zorg vraagt om kennis van de zorg. Onze externe toetsen baseren wij daarom volledig op peer review. Jouw organisatie krijgt bezoek van auditoren die zelf werkzaam zijn in jouw specifieke sector. Vanuit een positieve dialoog gaan zij het gesprek aan; waar is een zorgprofessional trots op en waar ziet hij/zij verbeterkansen? Zo wordt een veilige en stimulerende omgeving gecreëerd.

Zo helpen wij je steeds een stap verder om je kwaliteitsambities te realiseren.

Lees meer

Slim toetsen.

Wij kunnen het certificeringstraject informatiebeveiliging in de Zorg (NEN7510) en de accreditatie van je dialysecentrum of -afdeling aanbieden als integraal onderdeel van ons Continu Verbeterprogramma. Dit betekent dat deze audits tegelijkertijd plaatsvinden met de sequential audit binnen jouw organisatie.

Klik om afbeelding te downloaden

Samenwerking.

Je kunt kiezen voor dit programma als je zorgorganisatie minimaal een volledige accreditatiecyclus heeft doorlopen. Dit kan bij Qualicor Europe zijn of een andere partner. Of je kan kiezen voor een overstapassessment

Ben jij nog niet bij ons aangesloten, maar wil je samen met ons werken aan continue kwaliteitsverbeteringen binnen jouw organisatie? Neem contact met ons en wij gaan graag met jou in gesprek over de mogelijkheden.

 

Meer weten.

Wil je meer weten over ons Continu Verbeterprogramma of heb je vragen? Vul je gegevens hiernaast in. Dan nemen wij contact met je op.