Deelaccreditatie

Soms is een accreditatie voor je gehele organisatie een te grote stap om in één keer te nemen als je op een enthousiasmerende, gedragen manier met duurzame kwaliteitszorg aan de slag wilt. Of je organisatie is uitgebreid met een nieuw zorgonderdeel. Dan kan een deelaccreditatie van een specifieke afdeling(en) de juiste start zijn. Stapsgewijs integreer je kwaliteit en veiligheid in jouw werkwijzen en bouw je een stevig kwaliteitsfundament op.

Stapsgewijs.

Tijdens een deelaccreditatie maak je je als organisatie de basisprincipes van het kwaliteitssysteem eigen door te focussen op een of meerdere afdelingen. Ons auditteam komt bij je langs voor een assessmentbezoek bij een of meerdere afdelingen. Zij kijken naar de kwaliteit van je organisatie door gebruik te maken van het internationale en persoonsgerichte Qmentum Global normenkader. Vier vragen staan steeds centraal: ‘Heeft de afdeling de risico’s in beeld?’, ‘Hoe is de veiligheid geborgd?’, ‘Zijn je werkwijzen praktisch en uitvoerbaar?’ en ‘Hoe leert men binnen deze afdelingen?’.

Zo maak je weer een stap met werken aan kwaliteit en veiligheid binnen je organisatie, leer je onze werkwijze en ervaar je hoe onze audit verloopt. Om vervolgens de volgende stap te zetten: accreditatie over de volle breedte van de zorgorganisatie.

Dialyseaccreditatie.

Sinds 2020 hebben Stichting Nefrovisie en Qualicor Europe de toetsing van dialysecentra op elkaar afgestemd. De Plenaire Visitatiecommissie NFN/V&VN Dialyse & Nefrologie, ondersteund door Nefrovisie, toetst de vakinhoudelijke kwaliteit van de zorg. En Qualicor Europe toetst het kwaliteitsmanagementsysteem. De dialysecentra delen de resultaten van deze toetsingen met beide organisaties.

Klik om afbeelding te downloaden
In stappen toewerken naar accreditatie

In stappen toewerken naar accreditatie

Dialyseaccreditatie als integraal onderdeel van organisatiebrede audit

Dialyseaccreditatie als integraal onderdeel van organisatiebrede audit

Praktijkgericht door waarderend auditeren volgens de bedoeling van de norm

Praktijkgericht door waarderend auditeren volgens de bedoeling van de norm

Onze begeleiding.

Eén van onze senior adviseurs is je vaste aanspreekpunt. Hij of zij heeft ruime ervaring binnen jouw specifieke sector en weet wat voor de kwaliteitszorg van je organisatie belangrijk is. Jullie gaan samen aan de slag met het plan hoe je kwaliteitsmanagement vormgeeft, continu verbeteren inbedt in je organisatie en je voorbereidt op het assessment.

Peer review met deskundigen.

Externe toetsing van de zorg vraagt om kennis van de zorg. Onze externe toetsen baseren wij daarom volledig op peer review. Jouw organisatie krijgt tijdens het assessment bezoek van twee auditoren die opgeleid zijn om het managementsysteem voor informatiebeveiliging in jouw specifieke sector te kunnen beoordelen. Als bijvoorbeeld Chief Information Security Officer of functionaris gegevensbescherming weten zij als geen ander hoe belangrijk het is om bewust en veilig om te gaan met vertrouwelijke informatie.

Ons team
Klik om afbeelding te downloaden

Meer weten.

Wil je meer weten over onze deelaccreditaties of heb je vragen? Vul je gegevens hiernaast in. Dan nemen wij contact met je op.