Nele Steelandt, AZ Voorkempen

AZ Voorkempen neemt deel aan het Continu Verbeterprogramma. Nele Steelandt, hoofdapotheker, vertelt enthousiast over de waarderende audit in haar ziekenhuis.

Ons eigen kwaliteitsdenken.

23 juni 2023

“De vorige keer zijn alle normen één voor één afgetoetst. Ons uitgangspunt is nu of de norm in ons eigen kwaliteitsdenken past. En dezelfde normenset is door deze invalshoek en door te toetsen vanuit de geest van de norm in een totaal ander perspectief geplaatst. Er is getoetst vanuit het verhaal van de medewerkers: ‘Hoe doen jullie het?’. De auditor heeft veel gesprekken gevoerd, vooral geluisterd en kreeg zo inzicht in de processen van de apotheek."

Klik om afbeelding te downloaden

"Wij hebben een positief gevoel".

 

"De manier waarop wij zijn bevraagd, werkt motiverend en geeft een fijne dynamiek. Het krachtige van waarderend auditen ligt voor ons in het feit dat mensen de kans krijgen om te benoemen waar zij trots op zijn, van daaruit de waardering voelen en ervaren dat er veel goed gaat. Zij hebben daardoor zin en vertrouwen om met de verbeterpunten, die  in het verslag staan, aan de slag te gaan.

Aan de audit hebben wij een positief gevoel overgehouden: ‘Wij zijn goed bezig, het kan altijd beter en wij willen continu blijven werken aan kwaliteitsverbetering’. Doordat de auditoren expertise en eigen ervaringen meenemen, kijken zij op een objectieve manier naar onze processen en dat geeft een ander perspectief. Externe toetsing is in mijn ogen dan ook noodzakelijk om kwaliteit te blijven borgen en een continue verbetercultuur te creëren.”

 

AZ Voorkempen is een algemeen ziekenhuis, gelegen in de regio Voorkempen. ©foto: AZ Voorkempen