Peter Bocxe, OLVG

Hoe ga je tijdens een audit met elkaar in positieve dialoog over wat wel goed gaat? Welke audittechnieken gebruik je hiervoor? En welke nieuwe vaardigheden vergt dit van je als auditor? Interne auditoren van OLVG volgden de training Waarderend auditen en voerden een traceraudit uit onder begeleiding van een van onze trainer.

Peter Bocxe, senior advisor quality, vertelt over zijn ervaringen.

Lerende organisatie.

“Het past heel goed bij onze ambitie om een lerende organisatie te zijn. Ons beleidsplan kent ‘Voortdurend verbeteren’ als een belangrijke programmalijn. Doordat je periodiek wordt getoetst en inspraak hebt in het auditprogramma, kan je de audit laten aansluiten op de ontwikkelingen binnen je organisatie."

Klik om afbeelding te downloaden

On the job leren.

"Zo ervaarden onze deelnemende auditoren het als heel leerzaam om tijdens een audit te worden gecoacht door een trainer. Ze leerden on the job om positieve vraagstellingen te formuleren en om door te vragen: wat betekent het nu echt.”

OLVG is een stadsziekenhuis in Groot-Amsterdam, met hoofdlocaties in Oost en West. ©foto: Peter Bocxe