Desiree Koetje, Ziekenhuisgroep Twente

Ziekenhuisgroep Twente maakte de overstap naar ons Continu Verbeterprogramma. Desiree Koetje, beleidsadviseur Kwaliteit en Veiligheid, vertelt over de voorbereiding op de eerste sequential audit in maart 2022 en haar ervaringen met deze audit.

Evenredige belasting.

18 juli 2022

“Onze focusvraagstelling voor de eerste sequential audit was: ‘Hoe staat ons kwaliteitssysteem ervoor na twee intensieve COVID-jaren en de implementatie van het nieuwe EPD?’. Bij de inrichting van de drie sequential audits in de komende jaren, hebben wij gelet op een evenredige belasting voor de verschillende afdelingen”, aldus Desiree.

Klik om afbeelding te downloaden

Meer diepgang.

“Dagelijks zetten alle zorgprofessionals van ZGT zich in om de beste patiëntenzorg te leveren, daarom hebben wij onze organisatie minimaal voorbereid. Dit sluit aan bij de Safety II gedachte: ‘Leren van de dagelijkse praktijk en laten zien waar je dagelijks mee bezig bent’. Wij wilden een eerlijke spiegel voorgehouden krijgen. Natuurlijk hebben wij onze zorgprofessionals geïnformeerd. Zo hebben wij in een speciaal magazine uitleg gegeven over: ‘Wat is een sequential audit?’ ‘Wat kun je verwachten?’ ‘Welke normen worden getoetst?’. Maar ons uitgangspunt is dat het niet mag uitmaken wie wanneer ons ziekenhuis binnenkomt, een patiënt of externe auditor, ons ziekenhuis moet op orde zijn.

Grote voordelen van het Continu Verbeterprogramma vinden wij dat je meer diepgang krijgt, doordat in iedere audit een deel van de normensets wordt getoetst. En dat wij inspraak hebben in het auditprogramma door samen met onze Qualicor adviseur te bespreken op welk specifiek zorgonderdeel of thema wij gaan focussen.” Desiree besluit: “Door de audit hebben wij inzicht gekregen waar ons kwaliteitssysteem goed is geborgd en waar nog verbeterpunten zijn. Daarmee gaan wij aan de slag.”

ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) is een Topklinisch ziekenhuis dat vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo) een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. ©foto: ZGT