Auditorendag 2022

Wij kijken met veel plezier terug op de Auditorendag 2022! Wat fijn dat wij elkaar live konden ontmoeten. Naast dat wij onze auditoren hebben kunnen bijpraten over alle ontwikkelingen, zijn ze geïnspireerd door het aansprekende verhaal van Wouter Hart. 

Kwaliteit is geen toeval.

Dat vraagt een slim systeem van organisatie en procedures (systeemwereld) die de zorgverleners faciliteren om iedere dag de best mogelijke zorg te leveren (leefwereld). Met als doel om de patiënt zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven te geven. Tijdens onze auditorendag in het Bravis ziekenhuis vertelde Ellen Joan van Vliet hoe wij met onze externe toetsing hieraan willen bijdragen.

“Iedere organisatie kent een zone van complexiteit. Wanneer heb je ruimte nodig om af te wijken van ‘de’ standaard om de beste kwaliteit te kunnen leveren? Je verleent immers zorg aan unieke patiënten. En wanneer volg je de standaarden om de beste kwaliteit te kunnen blijven geven? De standaard is er niet voor niets, deze geeft houvast en vertrouwen.

Bij onze externe toetsing bekijken wij hoe teams werken met hun standaarden én regelruimte. Dat doen wij vanuit onze kern: wij staan voor kwaliteit (Quali) met het hart (cor) in de zorg:

Motiveren vanuit de bedoeling: de normen zijn niet sturend, maar de druppel die het water in beweging brengt.

What matters to you? Wij werken in verschillende zorgsectoren én in verschillende landen. Doordat onze auditoren zelf in de zorg werken, kennen zij de lokale context en weten zij wat belangrijk is voor zorgverleners.

Trots groeien: Waar staat een zorgorganisatie nu en is er nodig om een volgende kwaliteitsstap te maken? Hoe laat je de trots in hun leefwereld groeien?”

Van moeten naar willen.

Hoe komt het toch dat wij zoveel lijken te moeten, terwijl willen zoveel krachtiger is? Dus hoe gaan wij van moeten naar willen? Dit was een van de vragen waar Wouter Hart op inging tijdens zijn inspirerende lezing op onze Auditorendag.

Wouter vertelt: “Je wilt iedere dag de best mogelijke zorg geven aan jouw patiënten. Daarom heb je voor het vak gekozen. Maar je moet ook iets; van de organisatie, je leidinggevende of een protocol. In de meeste gevallen zit er tussen dit moeten en willen veel overlap: kwaliteitsvolle, veilige zorg leveren. In de praktijk vult het gevoel van het moeten heel makkelijk de ruimte van het willen. Dat gebeurt zonder dat wij er erg in hebben. En voordat wij het weten, doen wij vooral dingen omdat wij het moeten en raakt het willen uit beeld. En dat is een energielek in je organisatie.”

Ellen Joan van Vliet herkent dit: “In 2020 hebben wij een nieuwe koers ingezet. Om deze te bepalen, hebben wij onderzoek gedaan en met veel bestuurders in de zorg over de hele wereld gesproken. Wij wilden weten hoe zij over accreditatie van de toekomst denken. Het is fantastisch om te ervaren dat zorgprofessionals graag 𝘄𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻 laten zien dat zij continu bezig zijn om de zorg beter te maken. En dat externe toetsing niets is wat 𝗺𝗼𝗲𝘁, maar een middel om duurzaam tot betere zorg te komen. Een externe blik houdt je scherp. Dat onderschrijven zij allemaal. Maar dan wel graag zonder het gevoel van moeten!”

©foto's: Nadia ten Wolde Photography

220908 Auditorendag Publiek LR (24)