ZKN-keurmerk

Wil jij ervoor zorgen dat jouw kliniek voldoet aan de normen van kwaliteit, veiligheid en innovatie van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)? En wil je kwaliteit en veiligheid borgen en continu verbeteren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Onafhankelijke toetsingsorganisatie.

Het ZKN-keurmerk is herkenbaar en staat voor hoge kwaliteit van zorg. Met dit keurmerk wil ZKN de kwaliteit van de zorg van aangesloten klinieken continu verbeteren. Wij zijn door ZKN erkend om te toetsen voor het ZKN-keurmerk.

Klik om afbeelding te downloaden

Inhoud en toetsing van het ZKN-keurmerk.

De inhoudelijke eisen van het ZKN-keurmerk zijn beschreven in de toetsingscriteria. Het proces en de randvoorwaarden van de keurmerk-certificering staan beschreven in het toetsingsreglement.

Klinieken die aangesloten zijn bij ZKN behalen het ZKN-keurmerk en worden daar jaarlijks op getoetst door een onafhankelijke certificerende instantie.

Praktijkgericht door waarderend auditeren volgens de bedoeling van de norm

Praktijkgericht door waarderend auditeren volgens de bedoeling van de norm

Persoonsgericht voor volgen van de klantreis in onze tracer audits

Persoonsgericht voor volgen van de klantreis in onze tracer audits

Peer review: deskundige zorgprofessionals, werkzaam in het veld

Peer review: deskundige zorgprofessionals, werkzaam in het veld

Onze werkwijze.

Wij werken met een standaard opbouw van drie audits, afgestemd op de grootte van jouw kliniek:

1.  Initiële audit
2. Eerste opvolgaudit - 1 jaar na de initiële audit
3. Tweede opvolgaudit - 2 jaar na de initiële audit

Daarna volgt een hercertificeringsaudit met opvolgaudits. Je kunt op elk willekeurig moment instappen. Bijvoorbeeld na je eerste opvolgaudit. 

Een audit bestaat uit de volgende stappen:

  • Afstemming over proces, planning, organisatie en randvoorwaarden van het auditbezoek, kwaliteitsgesprek en auditverslag;
  • Bij de initiële audit vindt enkele weken voor de audit een voorbereidend kwaliteitsgesprek met het auditteam plaats;
  • Audit uitvoeren en terugkoppeling van de eerste bevindingen aan het einde van de laatste auditdag;
  • Concept auditverslag voorleggen aan de kliniek op feitelijke onjuistheden en eventuele aanpassingen doorvoeren;
  • Advies verlenen over ZKN-certificering door College Kwaliteitsverklaring (CKV) van Qualicor Europe;
  • Op basis van advies certificeringsbesluit door Qualicor Europe;
  • Certificeringsbesluit met definitief auditverslag naar de organisatie.

 

Peer review met deskundigen.

Externe toetsing van de zorg vraagt om kennis van de zorg. Onze externe toetsen baseren wij daarom volledig op peer review. Jouw kliniek krijgt bezoek van auditoren die zelf werkzaam zijn in de sector. Zij kennen de lokale zorgcontext en dus jouw uitdagingen, want zij staan er zelf ook voor.

Lees meer
Klik om afbeelding te downloaden

Investering.

De investering hangt af van het aantal locaties, specialismen en de omvang van je organisatie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie en een passende offerte.

Meer weten.

Wil jij meer weten over onze toetsing voor het ZKN-keurmerk? Stel hieronder je vraag en wij nemen contact met je op.

Of wil je meer informatie over onze andere mogelijkheden? Kijk dan eens bij onze internationale accreditatie, een gecombineerde certificering met Informatiebeveiliging in de zorg (op basis van de NEN7510) of een proefaudit. 

Stel je vraag