Johan Demyttenaere, WZC Rustenhove

In mei 2022 heeft de instellingsbrede audit plaatsgevonden voor de volgende locaties van Groep Zorg H. Familie vzw: Sint-Carolus, Rustenhove, Sint-Jozef, de Pottelberg en Phebe-thuiszorg met een positief accreditatiebesluit op niveau Goud.

Johan Demyttenaere, directeur, vertelt waarom WZC Rustenhove ook voor haar woonzorgcentra koos voor Qualicor Europe.

Verder professionaliseren.

11 januari 2023

“Ondanks dat het niet verplicht is om je extern te laten accrediteren, hebben wij wel hiervoor gekozen. Ons psychiatrisch ziekenhuis H. Familie en Initiatief Beschut Wonen De Bolster hebben eind 2021 hun tweede traject doorlopen bij Qualicor. Wij hebben dit vanaf begin goed gevolgd, doordat het regelmatig werd besproken in het managementoverleg.", vertelt Johan DeMyttenaere. 

Klik om afbeelding te downloaden

Nog meer de krachten bundelen.

"Daardoor raakten wij geïnspireerd en zijn wij gaan overwegen of dit ook een waardevolle toevoeging is voor het bestaande kwaliteits- en veiligheidssysteem binnen onze ouderenzorg. Uiteraard werkten wij al met o.a. zelfevaluaties en indicatoren, maar wij meenden dan wij verder konden professionaliseren door een volgende stap te zetten met Qualicor.

Wij zijn met vier woonzorgcentra de samenwerking met Qualicor aangegaan. Bijzonder daaraan is dat deze centra sinds 2016 vallen onder de Groep Zorg H. Familie en daarvoor aparte entiteiten waren met een apart bestuur. Uiteraard hebben wij al ervaringen om in projecten samen op te lopen, maar dan verworven wij vooral inzichten en kennis bij elkaar om dit vervolgens voor je eigen centrum te implementeren. Met Qualicor zijn wij gezamenlijk een duurzamer en langlopend traject aangegaan. Wij zijn met elkaar in dialoog en intervisie gegaan om te kijken hoe wij ons kwaliteitsmanagementsysteem in de praktijk kunnen vormgeven. Qualicor heeft ons echt geholpen om te kijken waar wij de krachten nog meer kunnen bundelen, wat is goed om met elkaar af te stemmen en hoe kan je elkaar inspireren? Met behoud van eigenheid, want ieder centrum kent zijn eigen dienstverleningsvormen!”

"Wij spreken in de verschillende woonzorgcentra dezelfde kwaliteitstaal" .

 

“Wij merken dat het heel waardevol is dat wij ons baseren op hetzelfde kwaliteitsfundament. Hierdoor kunnen wij makkelijk ervaringen delen en kennis uitwisselen. En tegelijkertijd kunnen wij in de praktijk de vertaalslag maken naar onze eigen organisatie. Een meerwaarde van de samenwerking is ook dat interne auditoren over de verschillende centra heen auditen. Dit voorkomt dat je vragen gaat stellen binnen je eigen centrum waarop je eigenlijk al het antwoord weet. Het werkt stimulerend en vernieuwend. En bovenal zie je goede voorbeelden die je weer in je eigen centrum kan toepassen.

Ook tijdens de COVID-19 periode merkten wij dat wij konden terugvallen op dit fundament. De normenset infectiepreventie bijvoorbeeld was voor ons al iets dat wij in de dagelijkse praktijk gebruikten, dus daar konden wij goed op doorbouwen. En het feit dat wij binnen de diverse woonzorgcentra dezelfde kwaliteitstaal spreken, werkte zeer efficiënt bij zo’n acute situatie als COVID-19. Niet alleen in overleggen, maar ook was het mogelijk om elkaar te gaan helpen als er in een ander centra een hogere belasting was. Denk aan medicatieverificatie of opnamebeleid; je hebt dezelfde manier van afstemming en aanpak. Je begrijpt elkaar.”

Waarderend manier van auditen.

“Tijdens onze audit in mei 2022 wilden onze medewerkers graag aan het auditteam over hun werk vertellen en laten zien hoe zij iedere dag bezig zijn met kwaliteit. Natuurlijk was er een bepaalde spanning merkbaar. Maar medewerkers hadden vooral veel vertrouwen in de audit. Zij hebben het als zeer positief ervaren, zeker ook door de waarderende manier van auditen. Wij kregen zelfs vragen van collega’s die niet aan bod waren gekomen: ‘Waarom zijn ze niet bij mij geweest?’. En ook de bewoners en hun familie waardeerden het dat zij hun verhaal op een toegankelijke manier konden vertellen. Iedereen ervaarde een oprechte en gezonde interesse.

Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking. Qualicor neemt ons ook serieus als sparringpartner. Zo spraken wij onlangs over hoe wij de zorg voor dementie nog beter kunnen opnemen binnen het normenkader. Samen met andere ouderenzorgorganisaties gaat Qualicor hiermee aan de slag. Zo werken wij met elkaar aan continu verbeteren van kwaliteit van zorg.”

WZC Rustenhove is een woonzorgcentrum in Ledegem met 132 woongelegenheden. ©foto: WZC Rustenhove