Rita Hunse en Karolien Prins, Saxenburgh

Rita Hunse, manager Ouderenzorg, en Karolien Prins, adviseur Kwaliteit & Veiligheid, vertellen waarom het zo belangrijk is dat Saxenburgh in april 2022 het kwaliteitslabel Qmentum Global Gold behaalde voor hun hele organisatie; ziekenhuis-, thuis- en ouderenzorg en een deelaccreditatie voor hun Dialysecentrum. En nu als organisatie het Continu Verbeterprogramma volgt.

Eén kwaliteitskeurmerk.

12 juni 2022

Rita (links op foto) vertelt: “Wij hebben ruim tien jaar geleden heel bewust gekozen voor één kwaliteitskeurmerk én voor Qualicor Europe. Wij werkten voor onze ziekenhuiszorg al samen met Qualicor. De reden dat het voor ons logisch was om met onze thuis- en ouderenzorg de overstap te maken, was omdat wij vinden dat het normenkader echt duidelijke handvatten gaf en geeft om onze kwaliteitsambities te realiseren.” 

Klik om afbeelding te downloaden

Vertalen naar dagelijkse praktijk.

“In het begin was het een uitdaging om onze medewerkers binnen de ouderenzorg mee te krijgen in het normenkader. Bepaalde terminologie was bij hen minder bekend, waardoor het interpreteren van de normen lastiger was. Daarom hebben wij energie gestoken in het vertalen van de normen naar de dagelijkse praktijk; dit betekent de norm voor Saxenburgh en dit is wat wij doen”, geeft Karolien aan.

“Door te kiezen voor één kwaliteitskeurmerk ontlasten wij onze afdelingen die de hele organisatie ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de commissie medische techniek. Zij hadden voorheen te maken met kaders vanuit twee kwaliteitsinstanties en dus ook met twee verschillende audits”, vertelt Rita. Karolien vult aan: “En een groot voordeel is dat wij in de hele organisatie dezelfde kwaliteitstaal spreken, wij zijn echt een eenheid geworden. Een van de volgende stappen is bijvoorbeeld dat wij interne auditoren vanuit de ouderenzorg laten auditen binnen de ziekenhuiszorg en vice versa om op die manier nog meer kruisbestuiving te krijgen.”

"Heel fijn om zo'n deskundige sparringpartner te hebben" .

 

Rita vertelt: “Wij zijn heel tevreden over de begeleiding vanuit Qualicor. Toen in 2017 het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg werd vastgesteld, kwamen er uiteraard vragen vanuit de organisatie ‘Welke norm hanteren wij nu?’. Samen met onze toenmalige vaste senior adviseur, Janny Tuijnder, hebben wij alle Qmentum Global normen vertaald naar het kwaliteitskader, zodat wij één leidraad hebben waaraan onze kwaliteit en veiligheid moet voldoen. Dan is het heel fijn om zo’n deskundige sparringpartner te hebben.”

Karolien geeft aan dat Saxenburgh vorig jaar via een overbruggingsaudit de overstap heeft gemaakt naar het Continu Verbeterprogramma van Qualicor Europe. “Wij hadden al de visie om continu te willen blijven verbeteren, dus dit nieuwe programma sluit daar goed op aan. Het is heel prettig dat wij tussendoor met een externe partner kunnen kijken of wij op de goede weg zijn en waar wij eventueel moeten bijsturen.” Rita: “Als zorgprofessional wil je continu verbeteren, dat zit in je genen. Het maakt niet uit wie er langskomt. Altijd willen wij de beste zorg voor onze cliënt of patiënt. En niet omdat de inspectie of Qualicor dat wil.”

Kwaliteit op ons netvlies.

“In de voorbereiding op de aankomende sequential audit merkten wij ook weer de toegevoegde waarde dat wij ons als één Saxenburgh laten toetsen. Een belangrijk thema in ons strategisch beleidsplan is persoonsgerichte zorg. Vanuit een externe partner willen wij daar graag een objectieve reflectie op krijgen: ‘Wat doen wij al goed en waarin kunnen wij nog beter worden?’. Om vervolgens met elkaar daarmee aan de slag te gaan.” “Het Continu Verbeterprogramma leent zich ook goed om netwerkaudits te gaan doen, waarbij wij de patiëntenreis volgen: ‘Hoe gaat een patiënt vanuit ons ziekenhuis via een overdracht naar bijvoorbeeld de ouderenzorg’. Wij zijn tenslotte een echte netwerkorganisatie”, aldus Rita.

“De samenwerking van onze hele organisatie met Qualicor Europe én het Continu Verbeterprogramma zijn echt van toegevoegde waarde voor onze organisatie. Kwaliteit staat nog meer op ons netvlies. En kwaliteit is van iedereen en niet alleen meer van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. Wij zijn er dagelijks mee bezig op de werkvloer,” besluiten Karolien en Rita dit interview.

 

Sinds juli 2022 heeft Saxenburgh een nieuwe Raad van Bestuur met Mariska de Groot, voorzitter, en Hans Gellekink, lid. Zij zijn trots dat er één geïntegreerd kwaliteitssysteem is waarin alle medewerkers elke dag keihard werken om de allerbeste zorg te leveren. Maar ook samen met hun patiënt, cliënt en bewoner op zoek gaan naar hoe het nóg beter kan.

©foto: Saxenburgh