Peter De Becker, voormalig algemeen directeur, MKL

Zorgcampus Hof ter Schelde en het woonzorgcentrum Hof ten Dorp hebben een zogeheten ‘As-Is-analyse’ door Qualicor te laten uitvoeren. De start van ons certificeringsprogramma.

Peter De Becker, voormalig algemeen directeur, vertelt waarom MKL kiest voor certificering door een externe partner.

Nog scherper krijgen.

19 maart 2023

“Onze drijfveer om te gaan samenwerken met een externe partner en te laten certificeren, is in eerste instantie om voor onszelf de kwaliteit te objectiveren. Wij vinden het belangrijk om nog scherper te krijgen wat wij verstaan onder goede kwaliteit van zorg. Wat is warme en veilige zorg, dicht bij onze bewoners?”

Klik om afbeelding te downloaden

Evolueren naar cultuur van continu verbeteren.

“Door ons te laten certificeren door een onafhankelijke instantie zoals Qualicor, willen wij naar een cultuur evolueren van continu verbeteren. En een geïntegreerd kwaliteitsbeleid waarbij wij als organisatie zelf mee bepalen welke kwaliteitsnormen overeenstemmen met de eigen prioriteiten en risicoanalyses. ‘Kwaliteit en veiligheid’ zien wij niet als een aparte opdracht, maar zit ingebed in onze operationele processen en maakt deel uit van wat wij elke dag doen.”

"Elke medewerker is kwaliteitseigenaar".

 

“Wij willen dat elke schakel in het zorgproces, zowel de zorgmedewerkers als ondersteunende diensten, zich bewust is van de rol die hij/zij opneemt inzake kwaliteitsvolle zorgverlening en veilig werken. Elke MKL medewerker is kwaliteitseigenaar. Door de combinatie van het aanbieden van een kwaliteitskader door Qualicor dat voor MKL relevant is en het waarderend auditen wordt dit inzicht scherp gesteld. Daarnaast wordt een belangrijke rol gelegd bij onze bewoners en partners. Zij dienen een actieve rol op te nemen in het zorgproces zodat er kwaliteitsvolle zorg binnen zorgcampus Hof ter Schelde en woonzorgcentrum Hof ten Dorpe kan verleend worden.”

“Bovendien zien wij de noodzaak om dit van buitenaf te doen. De Vlaamse Zorginspectie verwacht dit ook van ons. Denk bijvoorbeeld aan de huidige berichten over verkeerd medicatiebeleid in de sector. Voor ons was Qualicor Europe een logische keuze, omdat ons revalidatieziekenhuis RevArte al sinds 2016 naar grote tevredenheid met hen samenwerkt.”

Nulmeting geeft inzicht.

“Allebei onze woonzorgcentra hebben een start gemaakt met hun kwaliteitsmanagement door een zogeheten ‘As-Is-analyse’ door Qualicor te laten uitvoeren. Deze nulmeting heeft ons inzicht gegeven wat wij al goed op orde hebben en waar nog verbeterkansen liggen. Op basis hiervan hebben wij een aantal werkgroepen opgestart onder leiding van onze kwaliteitscoördinator die voor alle vestigingen van MKL werkt. Zij bepalen samen het gewenste resultaat en de route daar naartoe. Zo zetten wij een sterk fundament van kwaliteit neer voor passende en veilige zorg.”

“MKL wilt ook op maatschappelijk vlak verantwoording af leggen van geleverde zorg. Dankzij een organisatie breed kwaliteitslabel kunnen wij aantonen dat MKL publieke middelen op een verantwoorde wijze gebruikt en willen we tevens de kaart te trekken van aantrekkelijke werkgever. Belangrijk om toe te voegen, is dat het aantrekken van voldoende medewerkers op dit moment een grote uitdaging is. Niet alleen voor ons, maar voor de hele sector. Daar ligt nu onze eerste prioriteit. Je merkt daardoor dat de snelheid waarmee wij ons kunnen voorbereiden voor de certificering, iets vertraging oploopt.”

“De As-Is analyse zien wij als een meerwaarde. Vooraf is men wellicht gespannen voor wat er allemaal uit komt. Maar er wordt vooral gekeken naar wat er al wel goed gaat en hoe wij nog verder kunnen verbeteren. Wat wij ook als positief hebben ervaren, is dat er tijdens de analyse al mooie kwaliteitsvoorbeelden van afdelingen naar voren kwamen, die direct breder in de organisatie konden worden ingezet. Zo wordt er geleerd van elkaar.”

Certificeren is geen doel op zich.

“Certificeren is geen doel op zich, maar een tool om interne processen te verbeteren en te stroomlijnen. Blinde vlekken worden geïdentificeerd en risico’s in kaart gebracht, waardoor de risicomanagementgedachte in de organisatie wordt ingebed. Het normenkader dat wordt gehanteerd, zorgt ervoor dat op een systematisch manier aan kwaliteitsverbetering kan worden gewerkt. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het doorlopen van de PDCA-cyclus en het borgen van de kwaliteit. De normen geven weer wat er op orde moet zijn in de organisatie, maar de manier waarop kiezen wij zelf. Dit maakt dat eigenaars zich verantwoordelijk voelen, en naar een methode kunnen zoeken die het best aansluit bij de cultuur en werkwijze van onze organisatie.”

“Wij zijn bezig om binnen MKL één bestuurlijke koepel en strategisch beleid te ontwikkelen en daarmee ook één gemeenschappelijk kwaliteitsfundament neer te leggen. Uiteraard met respect voor de eigenheid van de verschillende vestigingen. Daarbij helpt het dat wij allemaal samenwerken met Qualicor. Wij spreken al dezelfde kwaliteitstaal.”

Onder MKL vallen het revalidatieziekenhuis RevArte, de zorgcampus Hof ter Schelde en het woonzorgcentrum Hof ten Dorpe. ©foto: MKL