Nadine Bourgois, Gandae

Eind 2022 vond bij Gandae de proefaudit medicatiemanagement en toepassing medicatiebeleid plaats. 

Nadine Bourgois, directeur, vertelt hoe Gandae deze proefaudit heeft ervaren.

Weten hoe wij ervoor staan.

16 maart 2023

“Voor ons waren de incidenten in andere zorgorganisaties, de belangrijkste aanleiding om een externe partij naar ons medicatiebeleid te laten kijken. Naar aanleiding van deze incidenten ging ook het Bestuursorgaan (redactie: Raad van Toezicht in Nederland) vragen stellen: “Werken wij voldoende veilig rond medicatie? En kunnen dit soort medicatie-incidenten bij ons niet gebeuren?”. Wij realiseren ons ook dat de Vlaamse Zorginspectie tijdens een bezoek hierop de focus gaat leggen. Alhoewel wij binnen onze organisatie veel aandacht besteden aan dit onderwerp, vonden wij het daarom belangrijk om ons extern hierop te laten toetsen, zodat wij weten hoe wij ervoor staan.”

Hoe staan wij ervoor.

“Het was prettig om tijdens een voorbereidend gesprek met de auditor goed de context van onze organisatie te kunnen schetsen; hoe ziet het organogram van onze organisatie eruit, wat is onze manier van werken, welke procedures hebben wij, wie zijn onze bewoners? Aangezien het profiel en de ervaring van de auditor als psychiater in kleinschalige settings nauw aansluiten bij onze sector, begreep hij de uitdagingen waarvoor wij staan.”

Klik om afbeelding te downloaden

Ook getoetst aan beleid en wetgeving.

“Tijdens de eendaagse audit heeft de auditor samen met onze verpleegkundige die als aandachtsgebied medicatiebeleid heeft, een rondgang door onze organisatie gemaakt en alle medicatieaangelegenheden bekeken. Denk aan onze medicatievoorraadkasten en online systemen, procedures en beleid rondom medicatie. Hij heeft een bezoek gebracht aan diverse afdelingen en verschillende huizen, en daar ook met onze bewoners gesproken. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook contact opgenomen met onze apotheker die de toelevering van onze medicatie verzorgt. Op deze manier heeft hij het proces van voorschrift, voorraadbeheer, klaarzetten tot en met toediening, stapsgewijs geaudit. En hij heeft dit niet alleen getoetst aan het normenkader van Qualicor, maar ook aan ons eigen beleid en aan de geldende wetgeving voor onze organisatie.”

"Het voelde als een lerende toets" .

 

“Het was heel fijn dat de verpleegkundige en ik aan het einde van de dag al een terugkoppeling kregen van de auditor en te horen wat onze sterke punten zijn en waar nog een aantal uitdagingen ligt. Hij gaf de verpleegkundige ook mooie complimenten voor wat zij vanaf haar start in maart van dit jaar tot nu toe al heeft gerealiseerd. Dat geeft haar ook veel motivatie om met de werkpunten aan de slag te gaan. Juist omdat de auditor het werkveld zo goed kent, kon hij haar al tips geven hoe ze dit kan aanpakken.”

“Uiteraard vonden wij de komst van de auditor spannend, maar wij waren ook wel nieuwsgierig ‘hoe staan wij ervoor?’. Wij kijken heel positief terug op deze dag. Het voelde eigenlijk als een lerende toets. Voor onze verpleegkundige was het vooral leerzaam en inspirerend om met de auditor als objectieve inhoudsdeskundige te sparren en af te stemmen. Zij vond het heel leuk om te laten zien wat zij de afgelopen tijd al aan verbeteringen had ingezet. De complimenten waren voor haar een bevestiging dat zij de goede weg is ingeslagen en zij is hier trots op. Het geeft haar nieuwe energie”

Coachende check.

Iny DeWymmer licht toe: “Onze auditor was ook enthousiast over deze dag. Hij ervaarde het als positief dat de organisatie open stond om hem kritisch te laten meekijken vanuit hun visie om het zo goed mogelijk te doen voor hun bewoners. En voor hem was het een nieuwe ervaring als auditor, waarbij hij de hele dag met één zorgprofessional van de zorgorganisatie meeliep. Dit maakt het mogelijk om direct feedback te geven en samen na te denken over hoe het borgen van sterke items en andere zaken die nog verdere kunnen verbeteren. Zij spraken elkaars taal. Hij noemt het een coachende check.”

GVT Gandae biedt in groepsverband zorg op maat aan volwassen personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. ©foto: Nadine Bourgois