In gesprek met KARUS

KARUS koos voor ons Opstapmodel dat startte met een nulmeting in 2022.

Jo Henderick, stafmedewerker kwaliteit, Jan Steel, directeur verpleging en Koen D’hondt, kwaliteitscoördinator bij KARUS vertellen hun ervaringen. 

Samen goed kijken wat er nu is.

27 juni 2022

Hoe leg je in een nieuwe gefusioneerde organisatie een gezamenlijke basis voor een cultuur die gericht is op duurzame kwaliteitsverbetering? Dat was de vraag waarmee KARUS met ons in gesprek ging. Samen goed kijken naar wat er nu is, ‘As-Is’, was het eerste antwoord.

Jo Henderick, stafmedewerker kwaliteit, vertelt: “Wij waren op zoek naar een organisatie die goed bij onze manier van denken en werken past en die ons stimuleert hoe wij ons eigen kwaliteitssysteem opbouwen. De appreciërende benadering die Qualicor heel duidelijk toepast, spreekt ons zeer aan. Niet alleen tijdens de gesprekken met directie, medewerkers en zorgvragers, maar ook in de rapportage, hebben wij dit echt ervaren.”

Vertrekken vanuit sterke punten.

Jan Steel, directeur verpleging, vult aan: “Tijdens de nulmeting hebben wij samen vastgesteld wat wij al goed op orde hebben en waar nog verbeterkansen liggen. Nu kunnen wij vertrekken vanuit onze sterke punten en van daaruit verder doorbouwen. Daar zit voor ons de meerwaarde!”

v.l.n.r. Jo Henderick, Jan Steel, Koen D’hondt
Klik om afbeelding te downloaden

"Nulmeting is de eerste stap op weg naar certificering'.


“Medewerkers geven aan dat zij de nulmeting als zeer positief hebben ervaren. Ze voelden echt dat de focus lag op wat er al goed gaat en waarop ze trots zijn”, vertelt Koen D’hondt, stafmedewerker kwaliteit. “Ja, zelfs het gevoel op afdelingen waar ze dachten: ‘externe toetsing is niet nodig, wij doen ons werk goed’, is positief veranderd door de waarderende manier van auditen. Dat geeft ons de motivatie om op deze manier door te bouwen”, aldus Jo. “Koen vertelt verder: “Een collega vertelde dat ze had verwacht dat het gesprek meer controlerend zou zijn. Maar door de positieve sfeer, voelde zij zich veilig om aan te geven wat bij haar speelde en hoe zij het zag. Dat geeft duidelijk aan dat de auditoren echt in gesprek zijn gegaan.

En hier zit een heel belangrijk aspect”, vertelt Jan. “Wij zien deze nulmeting als een eerste stap op weg naar certificering door Qualicor. Wij gaan nu verder met hoe wij ons eigen kwaliteitssysteem in de organisatie gaan neerzetten als basis voor een cultuur die gericht is op blijvende en continue kwaliteitsverbetering. Wij vinden een open leerhouding heel belangrijk. Een cultuur waarbij je met elkaar in gesprek gaat. Een cultuur waarbij onze medewerkers makkelijk en spontaan durven aan te geven: ‘dit stellen wij nu vast en hiervan kunnen wij nog leren’.”

Volgende stappen zetten.

“Met de uitgebreide en beschrijvende rapportage kunnen wij echt aan de slag. Het is geen opsomming van normen waaraan je wel of niet voldoet. De focus wordt gelegd op wat daadwerkelijk van belang is, welke punten moeten wij als eerste gaan oppakken. Ook hier ervaren wij de appreciërende benadering. Wij gebruiken het om ons nieuw te ontwikkelen ziekenhuisbeleidsplan verder vorm te geven. De volgende stappen zijn dat wij met ons managementteam en beleidsteams verder gaan afstemmen waar onze prioriteiten liggen, waar wij op gaan inzetten en hoe wij dit verder gaan oppakken, samen met onze medewerkers”, vertelt Jo. De ‘As Is’ resultaten geven hierbij richting.

Bieke de Neve, de senior advisor die KARUS begeleidt, geeft aan: “KARUS is voortvarend van start gegaan in dit continu verbeteringstraject! Wij kijken altijd eerst samen waar een organisatie staat. Dan kunnen wij vooruit gaan kijken: wat is de volgende stap en wat is daarvoor nodig? Wij merken dat iedereen, medewerkers, kwaliteitsfunctionarissen en directie, hier enthousiast aan meewerken. Zo is het zeer aangenaam om samen te werken met KARUS.”

KARUS biedt, in nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent, geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. ©foto: KARUS