Jill Hermans, Alexianen Zorggroep Tienen

De drie woonzorgcentra van Alexianen Zorggroep Tienen kozen voor ons Opstapmodel dat startte met een nulmeting in 2022.

Jill Hermans, directeur Zorg, vertelt waarom Alexianen Zorggroep Tienen zij deze keuze maakt. 

Groei doormaken.

14 februari 2023

“Onze psychiatrische kliniek Alexianen Tienen werkt al jaren samen met Qualicor Europe en heeft goede ervaringen met de manier van begeleiding en accreditatie. Wij hebben daar een enorme groei doorgemaakt op gebied van kwaliteit en veiligheid. Daarom was het voor ons een logische keuze om met hen ook te gaan samenwerken voor onze drie woonzorgcentra", aldus Jill Hermans.

Klik om afbeelding te downloaden

"Prettig om één aanspreekpunt te hebben" .

“Dankzij het traject met onze psychiatrische kliniek werd onze kennis meer geborgen, werden de processen meer PDCA gelopen en evolueerden wij naar een meld- en leer, alsook verbetercultuur. Een aantal processen die wij al goed hadden uitgewerkt voor onze psychiatrische kliniek, konden wij naadloos toepassen binnen onze woonzorgcentra. Met het voordeel dat wij op maat voor onze ouderenzorg en in samenspraak met Qualicor konden opteren voor certificering in plaats van accreditering. Dit aanbod sluit goed aan bij de fase waarin de organisatie zit. Prettig is dat wij vanuit Qualicor één vaste senior adviseur als aanspreekpunt voor onze hele organisatie hebben.”

"Qualicor heeft ons echt een kapstok geboden".

“Afgelopen jaar hebben wij samen met Qualicor al mooie stappen gezet om ons kwaliteitsmanagement goed in te richten en een stevig fundament te bouwen. Ik merk dat ons management en onze diensthoofden in een korte tijd anders zijn gaan denken hoe zij bijvoorbeeld kwaliteitstools, zoals ons meld- en leersysteem, kunnen inzetten in de dagelijkse praktijk. Zij kunnen ook steeds beter uitzoomen; hoe verwerk in dit in ons kwaliteitsbeleid en welke verbeterdoelstellingen zie ik voor de langere termijn? Qualicor heeft ons echt een kapstok geboden om ons kwaliteitsbeleid aan op te hangen en van daaruit op een nog professionelere manier te gaan werken. Alles van het wettelijke kader van de Zorginspectie, alsook het woonzorgdecreet, is geïntegreerd in het certificeringstraject, maar Qualicor gaat echt een paar stappen verder. De senior adviseur denkt mee hoe wij dit als organisatie inrichten en borgen, en geeft handvaten voor interne audits en kwaliteitssystemen.”

"Certificering is niet het doel".

"Ik wil benadrukken dat ik het echt fijn vind dat wij alles met onze senior adviseur Bieke DeNeve kunnen bespreken. Wij voelen geen drempel om ook bij lastigere vraagstukken contact met haar op te nemen. Wij zien haar echt als een sparringpartner. Zij levert ons input, best practices en coaching op maat. Je merkt ook echt dat zij veel praktijkervaring heeft en onze taal spreekt.

“Een andere belangrijkste stap die wij hebben gemaakt is dat sinds dit jaar de beide managers ouderenzorg maandelijks aansluiten bij ons beleidsorgaan zorgstrategie. Wij kijken veel meer organisatie breed. Als wij bijvoorbeeld procedures updaten, dan kijken wij voor onze hele zorggroep, dus onze kliniek én woonzorgcentra. Ook onze beide stafmedewerkers kwaliteit werken samen en organisatie breed. Zo werken wij met elkaar aan onze kwaliteitsambities en sturen wij op kwaliteit en veiligheid.

De certificering, voor ons in 2024, is niet ‘het’ doel. Het proces dat wij met elkaar doorlopen, is veel belangrijker. En Qualicor ondersteunt ons daarin niet alleen, maar biedt ook veel ruimte in tijd en invulling. Met elkaar maken wij steeds stappen die bij ons passen en die worden gedragen door onze medewerkers."

 

@Alexianen Zorggroep Tienen is een zorggroep die actief is in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. ©foto: Zorggroep Alexianen Tienen