Ivo Jacobs, auditor en gedelegeerd bestuurder H. Hartziekenhuis Mol

Ivo Jacobs is ruim tien jaar auditor en sinds 2018 voorzitter auditteams. 

Natuurlijk gegeven.

“De kracht van Qualicor Europe vind ik de methodiek van ‘peers’ die ‘peers’ evalueren. Waarderend auditen is voor mij, zoals ongetwijfeld voor de meeste auditoren, een natuurlijk gegeven. Wij stimuleren dagelijks onze eigen werkomgeving tot kwaliteit en inzet. Waarom zouden wij dat dan niet doen bij een audit?”

Klik om afbeelding te downloaden

"Kwaliteit als centrum van gespreksonderwerp".

 

“Praktisch betekent het dat ik de auditees veel meer dan voorheen laat vertellen over hun eigen aanpak. Vragen over hoe procedures tot stand gekomen zijn, wat zij zelf daarin belangrijk vinden, waarom dat zo is en wat bijvoorbeeld voor hen zélf het belang is van indicatoren. Een heel mooi effect is er vaak bij de vraag aan de auditee waarom hij/zij een goede arts of medewerker is en hoe hij/zij me dat kan aantonen. Passief antwoorden van voorheen maakt bij die vraag vaak ogenblikkelijk plaats voor actief vertellen. De auditee gaat nu zelf op zoek naar elementen van kwaliteit in het eigen werk. De meeste auditees willen maar al te graag aantonen dat ze de dingen van belang ook echt goed doen. Kwaliteit wordt zo het centrum van het gespreksonderwerp en met één oog op de normen die je als auditor wil toetsen, komen vragen over kwaliteit en veiligheid als vanzelf aan bod. Hoewel je natuurlijk wel aandacht moet blijven hebben voor veiligheidseisen die onverkort in orde moeten zijn. Daarvoor is een goede voorbereiding en kennis van de te toetsen normen erg belangrijk.”

"Ik vind het een erg positieve evolutie".

“Met deze methodiek heb ik veel meer de indruk dat wij samen een gesprek over kwaliteit voeren. De gesprekken zijn ook prettiger, worden actiever gevoerd en gesprekspartners zijn minder gespannen. Ik vind het een erg positieve evolutie. Op deze manier groeit Qualicor Europe als echte partner van de zorgorganisaties in hun streven naar (top)kwaliteit. Bovendien sluit het ‘waarderend auditen’ naadloos aan bij het groeiende maatschappelijke besef dat zorgmedewerkers waardering verdienen.”

 

Het H. Hartziekenhuis Mol is een regionaal ziekenhuis, gelegen in Mol-Centrum. ©foto: H. Hartziekenhuis Mol