Helen Mertens en Geraline Leusink, MUMC+

In 1999 was het MUMC+ in Nederland de eerste gezondheidszorginstelling die ons NIAZ-kwaliteitsmerk wist te behalen. Met het in 2022 behaalde Platina kwaliteitslabel op zak zet het MUMC+ de lijn door met het transparant en onafhankelijk laten onderzoeken van de kwaliteitszorg in hun ziekenhuis.

Helen Mertens en Geraline Leusink, Raad van Bestuur, vertellen waarom MUMC+ zich extern laat toetsen.

Positieve incentive.

30 maart 2022

“Wij zien een externe audit niet als een belasting, maar zetten het in als een positieve incentive voor ons ziekenhuis. Kwaliteit is van onszelf, wij zijn intrinsiek gemotiveerd om elk moment de patiënt de beste zorg te bieden.”

Klik om afbeelding te downloaden

Frisse externe blik.

“Patiënten hebben er recht op dat de zorg die wij leveren, wordt getoetst aan een modern en scherp normenkader. Op welk moment je als patiënt ook bij ons binnenloopt, de zorg dient veilig en van hoge kwaliteit te zijn. Om er zeker van te zijn dat ons systeem voor kwaliteit en veiligheid goed functioneert en de borgingssystemen kloppen, leggen wij onszelf graag langs een objectieve meetlat. Dat past bij een volwassen en transparante houding ten aanzien van kwaliteit. Dankzij de audit weten wij dat wij goed bezig zijn en aan het nieuwste normenkader van het Platina keurmerk voldoen. Bovendien was de frisse blik van externen op onze organisatie opnieuw waardevol.”

“Persoonsgerichte zorg en patiëntparticipatie zijn thema’s in ons strategisch beleid. Wij wilden hierop graag worden getoetst. Heel waardevol is dat Qualicor een vergelijkbare ontwikkeling heeft doorgemaakt; deze thema’s zijn namelijk een steeds belangrijker onderdeel van de audit geworden. Zowel in het normenkader als in de gesprekken met de auditoren komt het uitgebreid aan bod. Auditoren volgen de route van de patiënt door het ziekenhuis en gaan uitgebreid in gesprek met zorgprofessionals en patiënten. De audit biedt ons belangrijke feedback op de vraag of onze zorg echt patiëntgericht is. En om vervolgens verbeteringen in te bedden in ons eigen kwaliteitsmanagement.”

"Deze aanpak sluit naadloos aan bij onze visie".

 

“Die positieve incentive van auditen ontstond ook door de waarderende manier. In een veilig en volwassen gesprek kunnen onze medewerkers vertellen waarop zij trots zijn, maar ook welke dingen misschien nog beter kunnen. Deze gesprekstechniek haalt een audit weg uit de sfeer van een examen of afrekening. Het feit dat auditoren overal kunnen binnenlopen en iedereen mogen aanspreken, hoeft daarom niet als bedreigend te worden ervaren. Deze aanpak sluit naadloos aan bij onze visie op kwaliteit.”

“Wij vergelijken de vierjaarlijkse auditcyclus weleens met de Olympische Spelen. Goud is geen toevalstreffer, daar zijn veel trainingsuren en discipline aan vooraf gegaan. Dezelfde discipline vragen wij van alle MUMC+ collega’s in het werken aan kwaliteit. Eke dag opnieuw. Als je hier geen aandacht aan geeft, versloft het en bereik je niet de top!”

Een audit geeft energie.

“Samen werken wij met Qualicor vanuit de overtuiging dat het systeem en de audit ondergeschikt zijn aan de visie. Vanzelfsprekend moet worden getoetst of wij aan alle normen voldoen, maar in ons contact én in de audit staan de doelstellingen achter het normenkader - waarom doen wij het? - centraal. Op deze manier is er sprake van een partnership waarin wij samen doorontwikkelen in een steeds veranderende context. Het mee ontwikkelen met de zorg zit in de roots van Qualicor. Naast de objectieve meetlat die zij hanteren, is er altijd dialoog over de toegevoegde waarde van een audit. Net als wij willen zij auditeren vanuit de bedoeling van de zorg. In plaats van dat energie eruit sluipt, genereer je zo juist samen energie!”

 

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ is een samenwerkingsverband van het academisch ziekenhuis Maastricht en de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit Maastricht. ©foto: MUMC+