Benjamin Willaert, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Benjamin Willaert is directeur Zorg & Kwaliteit bij de enige organisatie voor thuisverpleging met een diamanten accreditatiestatus, het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. Een complexe organisatie met thuisverpleegkundigen die zelfstandig jaarlijks vijf miljoen bezoeken afleggen aan 24.000 patiënten.

Kwaliteitsverbetering en -borging.

5 juni 2023

Benjamin vertelt: “Wij laten ons al extern toetsen sinds 2015. Na een grondige evaluatie in 2020 omtrent de meerwaarde van accreditatie, hebben wij bewust gekozen om de ingeslagen weg van kwaliteitsverbetering en -borging verder door te zetten en ons hierbij te laten ondersteunen door Qualicor Europe." 

Klik om afbeelding te downloaden

Veranderen en verbeteren.

"Wij zijn de mening toegedaan dat het verankeren van de geboekte vooruitgang alsnog een uitdaging blijft. Het Continu Verbeterprogramma met sequential audits is voor ons de beste garantie om deze doelstelling te halen.

Onze visie is namelijk dat je alleen weet of een verandering een verbetering is als je dat aantoont. Je moet je beleid sturen op concrete data en cijfers. Een voorbeeld is ons continuïteitsteam om het welzijn van onze medewerkers te verbeteren door een betere balans tussen werk en privé. Dit team vangt bijvoorbeeld een extra patiënt op die moet worden bezocht, zodat een verpleegkundige niet uitloopt in werktijd en daardoor privé-afspraken kan nakomen. Wij hebben aan het begin van dit project een nulmeting gedaan en na een bepaalde tijd een vervolgmeting. Zo konden wij al heel snel aantonen dat het een verbetering is. Wij kijken altijd naar de impact van beleid op onze verpleegkundigen in samenhang met de kwaliteit van zorg aan onze patiënten. Van strategie, jaarplannen tot begeleiding door hoofdverpleegkundigen, overal in de organisatie is kwaliteit van zorg geborgd. Wij bevragen, controleren, evalueren en verbeteren.”

 

Wit-Gele Kruis is een organisatie voor thuisverpleging die provinciaal georganiseerd is met een overkoepelende federatie. ©foto: Wit-Gele Kruis