Qualicor Europe en Perspekt willen samen verder

Qualicor Europe en Perspekt hebben een intentieovereenkomst getekend om samen verder te gaan. Beoogde fusiedatum is medio 2024. De krachtenbundeling maakt een innovatief totaalpakket van kwaliteitsaudits en -trainingen in cure en care mogelijk, in Nederland en België.

Kwaliteitszorg in care en cure.

16 november 2023

Aanleiding voor de verkennende gesprekken tussen Perspekt en Qualicor Europe zijn de ontwikkelingen in zorg en welzijn, zoals de beweging naar geïntegreerde zorg in ketens en netwerken, een veranderende visie op kwaliteitszorg en een toenemend krappe arbeidsmarkt met een dubbele vergrijzing. De twee autoriteiten op het gebied van kwaliteitszorg in de care en cure, beschouwen dit als het moment om de handen ineen te slaan vanuit een gemeenschappelijke missie: het ondersteunen van mens en organisatie om duurzame kwaliteit te blijven leveren.

Samen hebben Perspekt en Qualicor Europe een totaalpakket om zorgorganisaties in care en cure te ondersteunen bij actuele kwaliteitsthema’s zoals passende zorg, duurzaamheid, netwerkzorg, persoonsgerichte zorg, lerende organisatie en informatieveiligheid.

Krachten bundelen.

Dr. Ellen Joan van Vliet, bestuurder van Qualicor Europe (rechts op foto): “Door onze twee werelden bijeen te brengen kunnen wij zorgorganisaties maximaal ondersteunen bij hun dagdagelijkse uitdaging om passende en veilige zorg binnen én over de grenzen van hun organisatie te blijven leveren.”

Klik om afbeelding te downloaden

Toonaangevend en innovatief.

Dr. Elly Breedveld, bestuurder van Perspekt (links op foto), vult aan: “Samen zijn wij in staat toonaangevend en innovatief te blijven in onze audits en trainingen, die qua waarde en belasting aan blijven sluiten bij de behoeften en mogelijkheden van zorgorganisaties en zorgvragers.”  

Verdiepende fase.

Qualicor Europe en Perspekt nemen komend half jaar de tijd om de fusie verder voor te bereiden. Omdat beide organisaties destijds opgericht zijn door het veld zelf, gaan zij in deze periode ook in gesprek met zorgorganisaties en stakeholders.