ISQua conferentie en Board

Qualicor Europe wil vooroplopen in kennisontwikkeling op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Daarom zijn wij aangesloten bij internationaal kennisinstituten zoals ISQua. Wij spraken tijdens de internationale conferentie in Brisbane en Ellen Joan werd herkozen als director van de ISQua Board.

Sprekers tijdens conferentie.

18 oktober 2022

“Een ontzettende leerzame en inspirerende week. Heel waardevol om met collega’s van de hele wereld samen te zijn op de 38e internationale ISQua conferentie in Brisbane”, vertellen Patricia Lahana-Nijsen en Ellen Joan van Vliet.
 
Zij waren tijdens de conferentie niet alleen aanwezig om presentaties te volgen, maar vertegenwoordigden Qualicor ook tijdens een aantal sessies. Zo was Ellen Joan spreker bij het thema ‘Quality Improvement 2030’ en deelde zij haar visie op hoe wij de komende tien jaar duurzame kwaliteitsgroei in de zorg kunnen borgen. Patricia lichtte tijdens een van de sessies toe op welke manier persoonsgerichte zorg helpt om chronische zieken regisseur van hun eigen zorgproces te laten zijn.
  
Meer informatie over ISQua is te vinden op hun website.

Website ISQua

Ellen Joan herkozen als director.

19 oktober 2022

Wij zijn trots dat Ellen Joan van Vliet opnieuw is gekozen als director van de ISQua Board en de ISQua External Evaluation Association. Elke drie jaar kunnen ISQua-leden hun stem uitbrengen op de genomineerden. In 2019 trad zij officieel toe tot de Board en dit wordt nu verlengd tot en met 2025.

Website ISQua board