Accreditatie door ISQua EEA

Deze week zitten wij aan de ‘andere kant van de tafel’. Een auditteam van de ISQua External Evaluation Association is op bezoek om te bekijken of wij voldoen aan de internationale standaarden voor onafhankelijke accreditatieorganisaties. In de gezondheidszorg is ISQua EEA wereldwijd dé gold standard voor organisaties die externe toetsing uitvoeren.

Brian Johnston, Fabienne Menot en Carlos Goes de Souza voeren gesprekken met Qualicor collega’s, leden van ons College Kwaliteitsverklaringen, onze auditoren en professionals uit MUMC+, AZ Turnhout en Diabeter.

Wij vinden het belangrijk om vanuit een externe partner een spiegel voor te krijgen, omdat ook Qualicor Europe zich continu wil blijven verbeteren. Samen worden wij steeds beter!


v.l.n.r. Carlos Goes de Souza, Fabienne Menot, Ellen Joan van Vliet, Rachel Simpson, Brian Johnston

200620 Auditteam Isqua EEA