Qualicor Europe biedt houvast tijdens COVID-19 pandemie

Kwaliteit en veiligheid zijn het fundament van iedere zorgorganisatie. Hoe belangrijk dit is, blijkt ook tijdens de huidige COVID-19 pandemie. Zorginstellingen zijn ten tijde van crisis extra aangewezen op de opgebouwde kwaliteitssystemen. Welke aspecten van kwaliteitsmanagement zijn op dit moment extra relevant? En hoe kan kwaliteitsmanagement helpen om straks weer terug te gaan naar ‘normaal’?

Evaluatietool COVID-19.

Qualicor Europe heeft een evaluatietool voor COVID-19 ontwikkeld voor de ziekenhuizen, langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg, op basis van Qmentum Global. Deze kun je gebruiken om de acties te evalueren die je instelling heeft ingezet tijdens de COVID-19 pandemie. De evaluatietool is beschikbaar voor alle partners van Qualicor Europe (achter de inlog). Ben je (nog) geen partner van Qualicor Europe en wil je graag meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

E-health voor zorg op afstand.

De afgelopen maanden is alle aandacht van de zorginstellingen uitgegaan naar de COVID-19 patiënten. Het gebruik van e-health (zorg op afstand) nam een enorme vlucht. Een effectieve manier om toch consulten te bieden of chronisch zieke patiënten te monitoren. Het borgen van de veiligheid van e-health is belangrijk. Het internationaal normenkader ‘virtual health’ helpt hierbij.

Wendbaar risicomanagement tijdens pandemie.

Elke zorginstelling heeft beleid voor risicomanagement. Een pandemie is een groot bedrijfsrisico voor een zorginstelling. De aard en omvang van zo’n crisis vereisen beheersmaatregelen, die de schade maximaal beperken. Risicomanagement waarbij je vooraf nadenkt over preventieve acties, maakt een zorginstelling meer ‘agile’. Ze kan dan snel, behendig en wendbaar reageren op noodsituaties. Ook voor dit vraagstuk biedt ons normenkader Qmentum Global ruime aanknopingspunten.

Creatieve oplossingen voor persoonsgerichte zorg.

Iedere zorgprofessional heeft persoonsgerichte zorg hoog in het vaandel. Juist in tijden dat het enorm spannend was (en nog is) werken medewerkers zich drie slagen in de rondte. We zien prachtige voorbeelden waarin verder gedacht wordt hoe patiënten en hun familie tegemoetgekomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door portretfoto’s als sticker op de beschermende pakken, zodat zorgverleners voor de patiënt herkenbaar blijven als medemens. Of het toelaten van meer bezoek als de laatste levensfase van een patiënt is aangebroken. Op de website van het Qualicor Europe is (na inloggen) de gids 'Op weg naar persoonsgerichte zorg' in te zien. In deze gids lees je hoe persoonsgerichte zorg er op verschillende niveaus (operationeel, tactisch en strategisch) uit kan zien. En vind je voorbeelden van criteria uit Qmentum Global waarmee je persoonsgerichte zorg kunt toetsen.

Handen wassen en andere preventieve maatregelen.

Veel instellingen hebben inventieve initiatieven ontwikkeld om het risico op overdracht van het virus op afdelingen waar COVID-patiënten behandeld en verzorgd worden tot nul terug te brengen. Leren van elkaar zowel binnen als tussen instellingen is daarbij heel belangrijk. Want waaraan moet je denken bij het uitwerken, invoeren en onderhouden van hygiënemaatregelen tijdens een pandemie? Ook voor dit vraagstuk biedt het normenkader van Qmentum Global aanknopingspunten.

Patiëntenstroom in tijden van coronacrisis én daarna.

Nu de (eerste) piek van de coronacrisis achter ons ligt, start binnen de meeste instellingen ook de uitgestelde reguliere zorg weer op. Iedere instelling is zelf aan zet om ervoor te zorgen dat de patiëntenstroom hanteerbaar blijft. Hoe doe je dat? Ook voor dit vraagstuk kun je het normenkader van Qmentum Global raadplegen.

Qualicor Europe heeft een evaluatietool voor COVID-19 ontwikkeld voor de ziekenhuizen, langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg, op basis van Qmentum Global. Deze kunt u gebruiken om de acties te evalueren die uw instellingen heeft ingezet om de COVID-19 pandemie in te perken. Deze tool is beschikbaar voor alle partners van Qualicor Europe (achter de inlog). Bent u (nog) geen partner van Qualicor Europe en wilt u graag meer weten, neem dan gerust contact met ons op. Wij bekijken graag samen met u wat wij voor u kunnen betekenen.

De werking van noodplannen in tijden van COVID-19-crisis.

Iedere zorginstelling heeft het noodplan in werking gezet en een crisisorganisatie ingericht. Waar nodig, is verder opgeschaald. In tijden van crisis blijken zaken snel realiseerbaar die anders tijdrovend of inefficiënt verlopen. Sommige instellingen geven aan dat de COVID-19-crisis werkt als een vliegwiel om gedaan te krijgen wat eerder niet lukte. Betekent dit dat alles vlekkeloos verloopt? Zeker niet! Dagelijks gaan dingen (bijna) mis en dagelijks wordt snel geleerd en bijgestuurd. Om ook op de langere termijn de lessen uit deze periode te behouden en te benutten, kan het normenkader Qmentum Global handvatten bieden om snel en gemakkelijk te evalueren en bij te sturen.

Meer weten.

Heb je vragen of wil je meer weten? Vul je gegevens hiernaast in. Dan nemen wij contact met je op.