Centramed en Qualicor Europe werken samen aan patiëntveiligheid.

28 september 2021

Centramed en Qualicor Europe vinden het belangrijk om bij te dragen aan duurzame borging en verbetering van patiëntveiligheid. Om dit kracht bij te zetten, tekenden ze een samenwerkingsovereenkomst. Belangrijkste intentie is een bijdrage leveren aan het terugdringen van schade in de zorg. Iedere schade veroorzaakt lijden van de zorgvrager, zijn dierbaren en ook zijn zorgverlener(s). Patiëntveiligheid start daarom met preventie. Door kennis en ervaring uit de beide invalshoeken te combineren, werken Centramed en Qualicor Europe samen aan nieuwe inzichten in het continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid.

Schadepreventie
Irene Heikens, directeur Centramed, vertelt: “Naast veel ervaring met en kennis van schade verzekeren en behandelen, hebben wij ook veel kennis van schadepreventie. Adequate communicatie door zorgverleners en goede opvang van patiënten na onverwachte gebeurtenissen, kan vaak veel leed voorkomen. Als er meer samenhang is tussen klacht- en claimprocedures in een zorgorganisatie, dan kan bovendien vaak onnodige juridische escalatie worden vermeden. Wij vinden de samenwerking met Qualicor Europe belangrijk, omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij samen nog meer kunnen betekenen voor zorgorganisaties en zo een impuls kunnen geven aan de verdere verbetering van kwaliteit en schadepreventie.”

Aandachtsgebieden
Belangrijke aandachtsgebieden die beide organisaties gezamenlijk gaan oppakken, zijn het verbeteren van meer integrale klacht- en claimprocedures, communicatie, overdracht en dossiervoering binnen zorgorganisaties. “Centramed weet waaraan moet worden voldaan volgens het juridische kader en vanuit de ervaringen met het behandelen van claims en schadepreventie. Wij kunnen vanuit onze expertise en samen met ons netwerk de vertaalslag maken naar de zorg. Hoe houd je de risico’s in beeld en bouw je patiëntveiligheid èn -betrokkenheid in alle schakels van de zorgverlening in? Wij geven handvatten aan onze zorgorganisaties hoe zij dit goed kunnen vastleggen en opvolgen binnen hun kwaliteitssysteem in de praktijk. Zo zorgen wij samen voor een cultuur die gericht is op continu verbeteren van de kwaliteit en ook op borging van de doorgevoerde verbeteringen”, aldus dr. Ellen Joan van Vliet, CEO Qualicor Europe.

210927 Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Centramed En Qualicor Europe