AZ Turnhout staat met Qualicor voor kwaliteitsvolle zorg met professional aan het stuur

Tijdens een kwaliteitsaudit door Qualicor Europe toonde AZ Turnhout aan dat kwaliteit duurzaam is verankerd in hun dagelijkse praktijk, ook tijdens een crisis. Hun essentie: continue aandacht voor kwaliteitsvolle zorg als teamprestatie van alle medewerkers, samen met de patiënt.

Auditen in crisistijd
AZ Turnhout heeft bewust gekozen om de audit, die plaatsvond tijdens de vijfde coronagolf, te laten doorgaan. Tijdens een crisis is het extra belangrijk om energie en vertrouwen te geven aan iedereen die werkt in de zorg. En dat betekent aandacht voor hoe zij dagelijks de beste kwaliteit van zorg bieden. Gedelegeerd bestuur Jo Leysen noemt het een vanzelfsprekende keuze: “Ondanks de extra drukte vinden wij het belangrijk om te laten zien wat wij iedere dag doen: kwaliteitsvolle zorg bieden en daarin uitblinken. De audit is ervaren als een waarderend moment in een tijd van crisis.” Ellen Joan van Vliet, CEO Qualicor vult aan: “Als medewerkers en artsen tijdens een audit kunnen laten zien waar zij trots op zijn en wat er goed gaat, geeft dat goesting!”

Kwaliteit als teamresultaat
AZ Turnhout zet heel nadrukkelijk medewerkers en artsen aan het stuur. Dit team van professionals weet, samen met de patiënt, het beste hoe je veilige, kwaliteitsvolle zorg kunt bieden. Goedele Beckers, medisch directeur: "Door oplossingen voor kwaliteitsdenken uit de organisatie geboren te laten worden, hebben wij bereikt dat iedere medewerker zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor kwaliteit. En, waar nodig, verbeteringen voorstelt.” Liesbeth Grimon, manager kwaliteit en patiëntveiligheid vult aan: “Met onze Q-coaches werken wij continu aan de kwaliteit in ons dagelijks werk en dat resulteert in mooie initiatieven. Wij doen het echt samen, multidisciplinair, iedereen vanuit zijn eigen kwaliteit.”

Continu verbeteren
AZ Turnhout is het eerste Vlaamse ziekenhuis dat is getoetst volgens het wereldwijd innovatieve Continu Verbeterprogramma. Elke twintig maanden zoomen AZ Turnhout en Qualicor samen in op specifieke zorgonderdelen of thema’s tijdens een vervolgaudit. Op deze manier blijft kwaliteit leven en sluiten de audits aan bij de actualiteit van het ziekenhuis. “Onze richtlijn voor kwaliteit is: welke zorg wil jij zelf ontvangen of bieden aan je partner, kind of ouders? Op die manier blijven wij continu de kwaliteit van onze zorg verbeteren. Waarbij wij het vanzelfsprekend vinden dat ons kwaliteitssysteem door een externe partner wordt getoetst,” besluit Jo Leysen.

 

© foto: AZ Turnhout