Integraal risicomanagement

De training Integraal risicomanagement helpt je om vorm en inhoud te geven aan integraal risicomanagement op verschillende niveaus van je organisatie. Risicomanagement is mensenwerk. Risico’s komen in alle domeinen van een zorgorganisatie voor. Denk aan financiën, medewerkers, ICT, apparatuur, bestuur en toezicht. Een prospectieve risicoanalyse kan je dan ook op elk domein en op elk niveau van jouw organisatie inzetten om risico’s te identificeren, analyseren en beoordelen. Wanneer je de risico’s in beeld hebt, helpt dit je (organisatie) om doelen nog beter en efficiënter te bereiken. 

Doelgroep

Kwaliteitsadviseurs, kwaliteits-, zorg- en stafmanagers, directieleden en bestuurders uit diverse zorgsectoren van de Nederlandse en Vlaamse gezondheidszorg. 

Ook deelnemers van zorgorganisaties die niet bij ons zijn aangesloten, zijn welkom.

Tijdens de training leer je:

 • welke aspecten de visie op risicomanagement in een zorgorganisatie bevatten.
 • welke risicodomeinen er zijn.
 • je bewust te worden van risico’s in de dagelijkse praktijk.
 • hoe je risico's kan analyseren, inventariseren, reduceren en beheersen.
 • wat de plaats is van risicomanagement als onderdeel van het kwaliteitssysteem.
 • pragmatische en toepasbare methodologische kennis over risicomanagement.
Wat je leert in onze trainingen, is direct toepasbaar in de praktijk

Wat je leert in onze trainingen, is direct toepasbaar in de praktijk

Onze trainingen zijn modulair en op maat voor jouw context en vraag

Onze trainingen zijn modulair en op maat voor jouw context en vraag

Trainers afkomstig uit specifieke zorgsectoren en op de hoogte van actualiteiten binnen jouw context

Trainers afkomstig uit specifieke zorgsectoren en op de hoogte van actualiteiten binnen jouw context

Programma en aanpak.

Wij bieden deze training aan als open of incompany training. De training is onder begeleiding van twee ervaren trainers. Zij zijn afkomstig uit de zorgsector en op de hoogte van actualiteiten binnen jouw organisatie.

Open training

In totaal nemen maximaal twaalf collega’s uit verschillende zorgorganisaties deel.

Intakegesprek (kosteloos)
Voorafgaand aan de training neemt onze trainer contact op om persoonlijke doelstellingen, motivatie en verwachtingen af te stemmen. Samen bespreken jullie of deze training bij jou past.

Programma

 • Online kick-off meeting
  Tijdens deze bijeenkomst van één uur geven wij een introductie van de training. Wij vertellen over de voorbereiding, literatuur en opdracht. En je maakt kennis met elkaar en de trainer.

 • Dag 1: kernbegrippen integraal risicomanagement en risicobewustzijn
  Trainingsdag van 6 uur op onze locatie in Utrecht
  Tijdens deze dag krijg je theoretische handvatten mee en komen de verschillende methoden aan bod. Je leert wanneer je welke methode kan inzetten.

  Individuele coaching sessie van 1 uur*
  Tijdens deze sessie coacht de trainer je in de toepassing van de methodologische kennis binnen jouw context.

 • Dag 2: visie op integraal risicomanagement en analyse eigen organisatie.
  Online trainingsdag van 4 uur
  Tijdens deze dag kijken wij met elkaar naar een visie op integraal risicomanagement en maken we een eerste analyse op jouw eigen context in gesprek met de andere deelnemers.

  Individuele coachingsessie van 1 uur*
  Na afloop van trainingsdag 2 maak je de vertaalslag naar je eigen organisatie en passend binnen jouw functie. Tijdens de individuele coaching wordt dit verdiept en ondersteund.

 • Dag 3: toepassing van integraal risicomanagement
  Trainingsdag van 6 uur op onze locatie in Utrecht
  Tijdens deze dag presenteren alle deelnemers hoe zij de afgelopen tijd integraal risicomanagement hebben toegepast in hun organisatie en in hun functie om zo te leren van elkaar.

* Individuele coaching
Tussen de trainingsdagen door nemen wij contact met je op. In deze individuele coaching sessies van 1 uur bespreken wij jouw leerdoelen. En de trainer neemt samen met jou door hoe je integraal risicomanagement vorm en invulling geeft binnen jouw zorgorganisatie. Zo leer je de opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen.

Incompany training

Wil je deze training graag volgen met meerdere collega's uit jouw organisatie? Wij stellen graag een maatwerk training voor je samen op basis van specifieke leerwensen en –doelen.

Interesse.

Wij gaan graag met je in gesprek om te bespreken hoe wij deze training laten aansluit op de wensen en behoeften in jouw zorgorganisatie. Laat je contactgegevens hier achter, met de naam van de training in het Bericht-veld, en wij nemen contact met je op.