Continu Verbeterprogramma

In deze fase helpen we je met continu verbeteren. We kijken naar hoe je organisatie kan zorgen voor een cultuur die inspireert tot samen leren en innoveren. Samen leren van wat er al goed gaat en verbeteren wat beter kan. Ons Continu Verbeterprogramma ondersteunt optimaal de continue kwaliteitsverbetering binnen je organisatie.

Kwaliteit als werkwoord.

Ons Continu Verbeterprogramma bestaat uit drie kleinere audits. Deze verdelen we over een periode van vijf jaar en zijn ingebed in de kwaliteitscyclus van jouw organisatie. Door sequential assessments kun je als zorgorganisatie zelf de volgorde van het toetsen van specifieke normensets bepalen. Zo kun je in een bepaalde periode een focus leggen op een specifiek onderdeel van de zorg en aansluiten bij de actualiteit in jouw organisatie, regio of sector. We stimuleren het continu verbeteren. En voorkomen op die manier dat accreditatie een project wordt binnen je organisatie. Kwaliteit is een werkwoord. Geen project.

Als startmoment voor het sequential assessment hebben we een overbruggingsaudit ontwikkeld. Dit is een overzichtelijke audit, die de basisprincipes van kwaliteit en veiligheid omvat.

Wij kunnen ook het certificeringstraject informatiebeveiliging in de zorg aanbieden als integraal onderdeel van ons Continu Verbeterprogramma. 

Assessment

Focus op verbetercultuur.

Het Continu Verbeterprogramma is gericht op een cultuur van continu verbeteren binnen je organisatie. Tijdens dit assessmentprogramma kijken wij vooral naar hoe je organisatie verder kan verbeteren en daarnaast kan vasthouden wat gerealiseerd is in eerdere cycli. En hoe je samen leert en innoveert. Hoe je gebruik kunt maken van Qmentum Global als spiegel voor wat er al goed gaat om van daaruit verbeteren te verbeteren. Op basis van sequential assessments wordt een accreditatiestatus voor vijf jaar afgegeven, waarbij je blijft deelnemen aan het Continu Verbeterprogramma.

Verbetercultuur als toegevoegde waarde.

Je kunt kiezen voor ons Continu Verbeterprogramma als je zorgorganisatie minimaal een volledige accreditatiecyclus heeft doorlopen. Daarnaast ben je enthousiast over continu verbeteren binnen je organisatie. Deze auditvorm voorkomt ook de piek voor en dip tussen assessments. En wanneer je wilt leren van wat al goed gaat om van daaruit verbeteren te verbeteren.

Klik om afbeelding te downloaden

Excelleren in kwaliteit.

Zodra je start, word je begeleid door een senior adviseur. De senior adviseur is je vaste aanspreekpunt voor iedere stap in het accreditatieproces. Samen met jou stippelt onze adviseur de route van dat traject uit. Passend bij je organisatiedoelen, interne kwaliteitswerking en de fase waarin je organisatie zich bevindt. Zo sluiten we nauw aan bij de realiteit van jouw organisatie.

Klik om afbeelding te downloaden

De stappen van onze sequential.

Wij plannen steeds ongeveer twintig maanden tussen de sequential assessments in.
De assessmentprogramma’s zijn flexibel in te vullen. Dat maakt deze vorm zo uniek. Na de drie korte assessments heb je het volledige assessmentprogramma gevolgd en volgt een accreditatiebesluit.

Na ieder sequential bezoek ontvang je een beknopte en heldere evaluatie waarmee je meteen aan de slag kunt om continu verbeteren in je organisatie blijvend te ondersteunen. Wanneer alle drie de assessmentbezoeken van het sequential assessmentprogramma hebben plaatsgevonden volgt een accreditatiebesluit.

Overbruggingsassessment

De opstap naar een sequential assessment kan starten met een overbruggingsassessment, dat de basisprincipes van kwaliteit en veiligheid omvat. In dit assessment kijken wij naar de vereiste instellingsrichtlijnen op alle niveaus en naar de gouden criteria uit de normensets excellente zorg, infectiepreventie en medicatiebeheer en de gouden criteria uit de kritische processen medische apparatuur, personeelsmanagement en geïntegreerd kwaliteitsmanagement. Het assessmentbezoek is hybride waardoor het assessmentbezoek ter plaatse beperkt wordt. Dit maakt het overbruggingsassessment ook bij uitstek geschikt voor de COVID-19 periode.

Is alles in orde? Dan ontvang je na het overbruggingsassessment een positief besluit en kun je het sequential assessmentprogramma instappen. Je accreditatiestatus wordt dan met vijf jaar verlengd, mits je deze vijf jaar blijft deelnemen aan het sequential assessmentprogramma.

Zijn je resultaten onvoldoende voor een positief besluit? Dan ontvang je een uitgesteld besluit en vindt er drie tot zes maanden na het overbruggingsassessment een nieuw assessmentbezoek plaats.

Stappen Sequential

Ons sequential assessment.

Het sequential assessment biedt een toegevoegde waarde aan onze klassieke audit. Je kunt de sequential assessments inrichten op je eigen strategische doelen en aan laten sluiten bij jouw interne kwaliteitswerking. Hierdoor krijg je nog meer ondersteuning om continu kwaliteitsdenken en -werken te borgen in de dagelijkse praktijk binnen jouw organisatie. De sequential assessment biedt je daarnaast ook zicht op de integrale kwaliteit binnen jouw zorgorganisatie. 

Informatiebeveiliging.

Wij kunnen het certificeringstraject informatiebeveiliging in de zorg aanbieden als integraal onderdeel van ons Continu Verbeterprogramma. Dit betekent dat de informatiebeveiligingsaudits tegelijkertijd plaatsvinden met de sequential assessments binnen jouw organisatie.

Lees meer
Klik om afbeelding te downloaden