Borgen en verbinden - het standaard assessment

Kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda in je organisatie. Je bent klaar voor de volgende stap. In dit traject ligt de focus op borging en doorlopen we samen de volledige PDCA-cyclus van jouw organisatie. Samen brengen we in kaart waar je staat. Door op deze manier de organisatie onder de loep te nemen, krijg je inzicht in wat uitstekend gaat en wat er beter kan. En hoe je hieraan kunt werken.

Processen onder de loep.

In een standaard assessment lopen we langs alle stappen van jouw PDCA-cyclus. Samen kijken we naar je strategische doelen, je risicomanagement en de werking van je kwaliteitsbeleid. En hoe we deze optimaal kunnen verbinden met als doel het inzetten en opvolgen van gerichte verbeteringen. Bij deze vorm van assessment komen we iedere vier jaar een keer bij je langs voor een uitgebreid assessmentbezoek. We kijken dan naar de integrale kwaliteit van je zorginstelling door gebruik te maken van het hele spectrum van ons internationale normenkader. Vier vragen staan steeds centraal: Heeft je organisatie de risico’s in beeld? Hoe is de veiligheid geborgd? Zijn je werkwijzen praktisch en uitvoerbaar? En hoe leert men binnen de organisatie?

Kwaliteit als basis.

Het standaard assessment is gericht op het behalen van een instellingsbrede accreditatie. Niet als doel, maar als middel om het fundament waarop mensen vertrouwen goed te organiseren. Zo krijg je zicht op wat er goed gaat en wat nog beter kan. Dat fundament geeft jouw organisatie een stevige basis waar je op terug kunt vallen en door kunt groeien. Tijdens ons standaard assessment testen we de stevigheid van deze basis.

Klik om afbeelding te downloaden

De basis op orde.

Ons standaard assessment is geschikt voor iedere zorgorganisatie die bekend is met de basisprincipes van kwaliteitsmanagement.

Klik om afbeelding te downloaden

Van begeleiden naar ondersteunen.

Zodra je start, word je begeleid door een van onze senior adviseurs. Deze persoon is je vaste aanspreekpunt voor iedere stap in het proces. Samen met jou stippelt onze adviseur de route van het traject uit. En sluiten we aan bij de realiteit van je organisatie.

Ons standaard assessment bestaat uit 3 opeenvolgende fasen:

Fase 1: meten en verbeteren

De eerste fase start met meten. Dat kan met een zelfevaluatie, waarvoor onze normenkaders een solide basis bieden. Hierdoor wordt het verbeterpotentieel integraal en snel zichtbaar. Ook bekijken we in hoeverre iedereen betrokken is bij de kwaliteit en veiligheid binnen jouw organisatie. Als instelling ken je je hoog-risico afdelingen of processen. Daar heb je beheersmaatregelen getroffen.

Vanuit het meten kun je het verbeteren heel gericht opstarten. De ingezette verbeteracties toets je door gebruik te maken van interne toetsing. Dat kan bijvoorbeeld door een interne audit maar ook een veiligheidsronde of een patient journey of door een FRAM (Functional Resonance Analysis Method) toe te passen.

Fase 2: het assessmentbezoek

Ons assessmentbezoek is hybride en gebeurt op basis van gerechtvaardigd vertrouwen. Voorafgaand aan een assessment verklaar je aantoonbaar te voldoen aan een aantal van de criteria. Je hoeft daar geen extra documenten voor op te sturen. Wij gaan ervan uit dat je de criteria zelf in je interne toetsing en kwaliteitswerking hebt opgenomen. Wel is het mogelijk dat we steekproeven hierop doen tijdens het auditbezoek.

Daarnaast nemen we voorafgaand aan het assessment digitale interviews af. Denk hierbij aan gesprekken met commissies, de raad van bestuur, medische staf en management.

Op die manier kunnen de auditoren zich tijdens het assessmentbezoek aan jouw instelling volledig concentreren op de tracers. Onze auditoren zijn altijd zelf ook werkzaam in de gezondheidszorg en kennen daarom de lokale context goed. Tijdens de tracers toetsen de auditoren de processen en werkwijzen binnen jouw organisatie in de geest van onze norm. Vier vragen staan daarbij voor ons steeds centraal: Heeft de organisatie de risico’s in beeld? Hoe is de veiligheid geborgd? Zijn de werkwijzen praktisch en uitvoerbaar? En hoe leren mensen binnen de organisatie?

Na afloop van het assessmentbezoek ontvang je een beknopte en heldere evaluatie waarmee je meteen aan de slag kunt.

De tweede fase van standaard assessment sluiten we af met een besluit over het toekennen van de accreditatiestatus:

  • Positief, dan ontvangt je instelling de accreditatiestatus voor 4 jaar of wordt de bestaande accreditatie verlengd met 4 jaar. Eventueel met aanvullende aanwijzingen.
  • Negatief, dan ontvang je geen accreditatiestatus.
  • In dit laatste geval vindt binnen 6 maanden na dit besluit een extra audit plaats.

Fase 3: Borgen van voortgang

In deze fase ondersteunen we je bij het borgen van je kwaliteits- en veiligheidsbeleid met als doel dat de kwaliteit van de zorg steeds beter wordt en jullie je accreditatiestatus kunnen behouden bij een volgend assessmentbezoek. We ondersteunen deze fase door een voortgangsrapportage, die je als instelling aanlevert in jouw eigen format, passend bij jouw eigen kwaliteitsmanagement. Uit deze voortgangsrapportage blijkt welke vooruitgang je hebt geboekt. Deze derde fase sluiten we af met een beoordeling over je voortgang.

Onze klassieke audit.

Ons standaard assessment geeft je een goed beeld over hoe het veiligheids- en kwaliteitsdenken geborgd is in je organisatie. Jouw processen en werkwijzen zijn afgestemd op het leveren van de beste kwaliteit van zorg. En je medewerkers zijn daar een integraal onderdeel van. Je wordt steeds beter en ziet ook waar nog verbetering mogelijk is. Met een instellingsaccreditatie op zak, kun je doorgroeien naar het volgende niveau: een cultuur van continu verbeteren. Ons sequential assessment kan je daarbij ondersteunen.